header.home link

Meer dan 3.000 landbouwers sluiten een brede weersverzekering af in 2020

18 november 2020

In 2020 hebben meer dan 3.000 Vlaamse landbouwers de nieuwe brede weersverzekering afgesloten. Met die verzekering kunnen ze zich wapenen tegen een aantal risico's als droogte, storm of hagel. Het totale bedrag aan verzekeringspremies dat op 31 december 2020 zal zijn betaald, wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Hiervan wordt 65 procent gesubsidieerd, wat neerkomt op zo’n 9,4 miljoen euro. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) spreekt van een goed resultaat voor het eerste jaar.

Lees meer over:

Als land- en tuinbouwers schade leden door droogte of overvloedige regen, konden ze in het verleden rekenen op een schadevergoeding die door de overheid werd uitbetaald. Dat systeem is veranderd vanaf 2020. De Vlaamse regering stimuleert nu het afsluiten van een brede weersverzekering bij een private verzekeraar. Tegelijk wordt de tussenkomst voor teeltschade vanuit het algemeen rampenfonds afgebouwd. Alle openluchtteelten zijn verzekerbaar tegen een 7-tal weersrisico’s.

Het algemeen rampenfonds komt nadien alleen nog tussen voor niet-verzekerbare teeltschade, bijvoorbeeld bij overstromingen. Om het afsluiten van die brede weersverzekeringen te stimuleren, subsidieert de overheid tot 65 procent van de verzekeringspremie die de landbouwer verschuldigd is ten aanzien van zijn verzekeraar. Op deze manier wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.

Voor 2020 hebben de landbouwers samen 2.996 polissen brede weersverzekering afgesloten en volledig betaald. Nog 141 landbouwers zullen bijkomend hun verzekeringspremie betalen tegen 31 december.

Het Departement Landbouw en Visserij zal deze subsidie in twee stappen uitbetalen: een eerste uitbetaling gebeurt nog dit jaar voor alle verzekeringspolissen waarvan de volledige premie ten laatste op 30 september aan de verzekeraar betaald is. Een tweede uitbetaling is voorzien voor 2021 voor de polissen waarvoor de volledig premiebetaling uiterlijk op 31 december 2020 zal zijn gebeurd.

Vooral maïs, grasland, appelen en peren

Uit de eerste gedeeltelijke cijfers komt naar voor dat landbouwers er vooral voor kiezen om maïs en grasland te verzekeren, samen goed voor 52.000 hectare. Daarna volgen de granen met 8.600 hectare en aardappelen met 7.000 hectare verzekerde oppervlakte. Bekijken we de verzekerde oppervlakte ten opzichte van het totale aangegeven areaal, dan worden peren met 40 procent en appelen met 33 procent het meest verzekerd. Ook grasland, vlas en hennep wordt relatief vaak verzekerd, ongeveer 20 procent van het totaal aangegeven areaal.

Vereenvoudiging op komst

In overleg met verzekeraars en landbouworganisaties onderzoekt het Departement Landbouw en Visserij momenteel of de subsidieaanvraag kan worden vereenvoudigd. Er wordt ook nog meer gewerkt aan  sensibilisering van de land- en tuinbouwers zodat zij voor hun specifieke situatie de afweging goed kunnen maken of het zinvol is om een brede weersverzekering af te sluiten.

“Het is bijzonder belangrijk dat de landbouwers zich op voorhand goed informeren over de voorwaarden van de polis”, zegt Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits. Meer dan 3.000 landbouwers hebben zo’n verzekering afgesloten. Dat is een goed resultaat voor het eerste jaar. Op deze manier wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.”


Voor 2021 zijn de erkende verzekeringspolissen intussen bekend. Het zijn dezelfde als in 2020, en 1 nieuwe. Alle info is terug te vinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek