header.home link

Meer dan 1.000 Vegaplan-gecertificeerde loonwerkers

22 november 2017
Verspreid over heel België zijn meer dan 1.000 loonwerkers actief die gecertificeerd zijn voor de Vegaplan kwaliteitsstandaard voor plantaardige productie. In vergelijking met 2014 is hun aantal met 15 procent gestegen. De meeste gecertificeerde loonwerkbedrijven opereren in West-Vlaanderen (240) en Henegouwen (151). Enkel in de provincie Luxemburg is het aantal bij Vegaplan gekende loonwerkers wat lager, omdat er in deze provincie ook maar weinig landbouwbedrijven zijn. Bij de driejaarlijkse audit op landbouwbedrijven in functie van Vegaplan wordt gecontroleerd of de landbouwer een beroep doet op een gecertificeerd loonwerker. “De afnemers van landbouwproducten, de versmarkt en de verwerkende industrie, dringen daar op hun beurt sterk op aan”, zegt loonwerkersvertegenwoordiger Johan Van Bosch (Landbouw-Service).
Lees meer over:

Verspreid over heel België zijn meer dan 1.000 loonwerkers actief die gecertificeerd zijn voor de Vegaplan kwaliteitsstandaard voor plantaardige productie. In vergelijking met 2014 is hun aantal met 15 procent gestegen. De meeste gecertificeerde loonwerkbedrijven opereren in West-Vlaanderen (240) en Henegouwen (151). Enkel in de provincie Luxemburg is het aantal bij Vegaplan gekende loonwerkers wat lager, omdat er in deze provincie ook maar weinig landbouwbedrijven zijn. Bij de driejaarlijkse audit op landbouwbedrijven in functie van Vegaplan wordt gecontroleerd of de landbouwer een beroep doet op een gecertificeerd loonwerker. “De afnemers van landbouwproducten, de versmarkt en de verwerkende industrie, dringen daar op hun beurt sterk op aan”, zegt loonwerkersvertegenwoordiger Johan Van Bosch (Landbouw-Service).

De Vegaplan Standaard is een lastenboek dat alle basisvoorwaarden bevat waaraan een landbouwer moet voldoen om bijvoorbeeld granen, aardappelen of suikerbieten te kunnen leveren. Kwaliteitseisen van de handel en de verwerkende industrie zijn erin opgenomen, maar evenzeer een groot aantal wettelijke eisen. Wat het Voedselagentschap betreft zijn dat eisen inzake voedselveiligheid, traceerbaarheid en meldingsplicht. Ook een groot aantal randvoorwaarden voor Europese inkomenssteun maken deel uit van de kwaliteitsstandaard, evenals de regels rond geïntegreerde gewasbescherming en een aantal eisen inzake duurzaamheid.

Voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken wordt dezelfde aanpak gevolgd zodat identieke waarborgen gelden voor primaire plantaardige productie uitgevoerd door een landbouwer of door een loonwerker. Beide partijen checken jaarlijks aan de hand van een online beschikbare checklist of hun bedrijf conform de Vegaplan Standaard opereert. Driejaarlijks wordt dat bijkomend geverifieerd door een onafhankelijke certificeringsinstelling. Die audit kost geld, maar daartegenover staat een lagere jaarlijkse bijdrage aan het Voedselagentschap. Ook komen gecertificeerde landbouw- en loonwerkbedrijven minder snel in beeld voor onaangekondigde controles door FAVV-inspecteurs.

Aangezien de lastenboekbeheerder van landbouwers verwacht dat zij beroep doen op een loonwerkbedrijf dat op zijn beurt iedere drie jaar gecertificeerd wordt, is het van belang dat er voldoende loonwerkers prat kunnen gaan op de ‘kwaliteitsstempel’ Vegaplan. Hun aantal zit wel snor, want is ondertussen boven de 1.000 uitgestegen. Dat meldt de beheerder van de kwaliteitsstandaard zelf in zijn e-nieuwsbrief. “De groei met 15 procent ten opzichte van 2014 komt vooral van landbouwbedrijven die loonwerk als nevenactiviteit hebben en zich daarmee in regel stellen”, verduidelijkt Johan Van Bosch namens sectorfederatie Landbouw-Service.

Enkel in de provincie Luxemburg is het aantal bij Vegaplan gekende loonwerkers wat lager, omdat er in deze provincie ook maar weinig landbouwbedrijven zijn. Elk zichzelf respecterend loonwerkbedrijf laat zich in principe certificeren door Vegaplan want anders loopt het klanten mis. Landbouwers worden door Vegaplan en rechtstreeks door hun afnemers (versmarkt en verwerkende industrie) verplicht om veldwerkzaamheden enkel toe te vertrouwen aan gecertificeerde loonwerkers.

Check hier de lijst met gecertificeerde loonwerkbedrijven.

Bron: Nieuwsbrief Vegaplan-Codiplan / eigen verslag

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek