header.home link

Limburgs pilootproject start onderzoek naar duurzamere teelt suikerbieten en cichorei

26 augustus 2022

Provinciaal landbouwpraktijkcentrum PIBO Campus in Tongeren heeft een proefplatform voor duurzamere landbouwpraktijken zoals teeltrotatie, verschillende manieren van bodembewerking en bloemenstroken naast de velden, officieel in gebruik genomen. Het pilootproject is opgezet in samenwerking met de grootste suikerproducent van ons land, Tiense Suiker, en met de producent van functionele voedingsingrediënten BENEO-Orafti. Doel is het koolstofgehalte van de grond te verbeteren en de biodiversiteit rondom de percelen te verhogen.

Lees meer over:
S_DSC09863_proefplatform duurzame zuikerbieten en cichorei

Tiense Suiker en zusterbedrijf BENEO, beiden onderdeel van de Südzucker groep, hebben met de suikerbiet en de cichorei al nagenoeg circulaire grondstoffen waarvan praktisch elk stukje verwerkt wordt. “Maar we willen nog verdere stappen zetten in de verduurzaming van de teelten”, vertelt Erwin Boonen, directeur grondstoffen bij Tiense Suiker. Om de boeren, de leveranciers van de suikerfabriek, te ondersteunen bij deze verduurzaming, trekt het bedrijf de kaart van onderzoek. Samen met PIBO is het een project gestart om de impact van de verschillende duurzame praktijken in kaart te brengen. Het project heeft een looptijd van vier jaar.

Tijdens de officiële lancering van het project was ook Inge Moors (CD&V), landbouwgedeputeerde van de provincie Limburg, aanwezig. "Limburg speelt een sleutelrol in de landbouw in dit land. Niet alleen in de voedselvoorziening van vandaag, maar ook in de verduurzaming van onze teelten van morgen. Daarin zijn dit soort partnerships cruciaal. Ik zie een grote meerwaarde in samenwerkingen tussen landbouwers, het bedrijfsleven en de academische wereld en ben er trots op dat Limburg als uitvalsbasis gekozen werd voor dit project", zei ze.

S_DSC09805_Zaaien bieten

De partners richtten 4 hectare aan Tongerse velden in als proefplatform en dit voorjaar werd voor het eerst ingezaaid. Het perceel is in vier vlakken ingedeeld met als doel een teeltrotatie op te zetten. Naast suikerbieten en cichorei worden er ook hennep en veldbonen geteeld. Opvallend is dat de veldbonen voor het eerst bedoeld zullen zijn voor menselijke consumptie. “In 2024 willen we een fabriek in Duitsland in gebruik nemen waar we eiwitten uit de veldbonen zullen extraheren”, vertelt Boonen. Hij ziet op termijn dan ook potentieel in de teelt voor Vlaamse boeren.

Grondbewerking en bloemenranden

De cichorei- en suikerbietteelt zijn onderverdeeld in drie blokken waar diverse manier van grondbewerking uitgevoerd worden om zo het effect hiervan op de bodemkwaliteit, en dan vooral op de koolstofbalans te meten. Op het ene plot wordt geen kerende grondbewerking toegepast; op het tweede perceel directe inzaai met ondiepe (tot 5 cm) grondbewerking met bijvoorbeeld een schijveneg. Op het derde perceel wordt de traditionele grondbewerking toegepast. De onderzoekers geven aan dat bij deze droge zomer de suikerbiet het best presteert bij directe inzaai.

S_DSC09779_Niet kerende grondbewerking

Behalve de impact van alternatieve vormen van grondbewerking, wordt ook de impact van verschillende tussenteelten en groenbemesters op de bodemvruchtbaarheid en kwaliteit getest. In antwoord op de vraag of de kwaliteit van bietenpercelen niet vooral in gevaar komt door landbouwvoertuigen die vaak in natte omstandigheden moeten oogsten, antwoordt Boonen negatief. “Natuurlijk heeft dat en impact, maar een betere bodemkwaliteit en koolstofbalans zorgt er ook voor dat het grond sneller herstelt van eventuele schade die het bij de oogst oploopt.”

S_DSC09781_bloemenstrook

Een ander onderzoek dat op de proefvelden uitgevoerd wordt, is naar bloemenstroken. Zo werden er voor ruim 4.000 meter aan bloemenstroken aangelegd om voldoende voedsel en habitat te voorzien voor insecten en wilde dieren zoals akkervogels. Erwin Boonen: “Helpen de biodiversiteit te verbeteren is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van ons bedrijf. We hebben ook net een nationaal pilootproject gelanceerd waarbij we voor 25.000 vierkante meter aan bloemenstroken hebben aangelegd samen met 20 bietenplanters. Hiervan gaan we de komende maanden de impact in kaart brengen.”

Mengsel met 19 kruiden

De ingezaaide bloemenstroken bestaan uit vijf kruiden en bloemen. Bij de velden in de buurt van de PIBO Campus wordt een mengel van 19 kruiden getest. “Het idee daarachter is dat er eerder in het jaar - als de suikerbiet nog klein is - al nuttige insecten aangetrokken worden om zo de natuurlijk plaagbestrijding te bevorderen en minder gewasbeschermingsmiddelen in te hoeven zetten”, vervolgt Boonen Hij nam samen met Inge Moors nog een schepnet ter hand neemt om de aanwezigheid van insecten in de bloemenstroken aan te tonen. Een sabelsprinkhaan en de aanwezige honingbijen ontsnappen aan hun net, maar tonen volgens Boonen en Moors de meerwaarde van deze stroken aan. 

S_DSC09845_Inge Moors

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek