header.home link

Landbouwer krijgt centrale rol in datahub-project

26 maart 2018
Het delen van digitale data kan landbouwers en de aanverwante industrie grote voordelen opleveren. Europa investeert bijna een half miljoen euro in het DataHub-project dat de voordelen illustreert aan de hand van cases in de Vlaamse melkveehouderij. Onderzoeksinstituut ILVO gaat het dataplatform ontwikkelen, samen met het innovatief bedrijvennetwerk Smart Digital Farming en zes partners binnen (o.a. AVEVE en Milcobel) en buiten het bedrijfsleven.
Lees meer over:

Het delen van digitale data kan landbouwers en de aanverwante industrie grote voordelen opleveren. Europa investeert bijna een half miljoen euro in het DataHub-project dat de voordelen illustreert aan de hand van cases in de Vlaamse melkveehouderij. Onderzoeksinstituut ILVO gaat het dataplatform ontwikkelen, samen met het innovatief bedrijvennetwerk Smart Digital Farming en zes partners binnen (o.a. AVEVE en Milcobel) en buiten het bedrijfsleven.

Data zijn overal. Dankzij nieuwe technologie, zoals melkrobots en sensoren, beschikken landbouwers over steeds meer gegevens over hun percelen, gewassen en dieren. Veel data kunnen pas echt hun nut bewijzen wanneer ze beschikbaar komen voor de hele voedselketen. “Data delen is bij uitstek een verhaal van veld tot vork. Er liggen grote kansen in het connecteren van data in de agrovoedingsketen”, zegt Jurgen Vangeyte (ILVO). Het kan veehouders administratief ontzorgen, hen toelaten om de inputs te optimaliseren of meer inzicht geven in de bedrijfsvoering.

De komende drie jaar gaat onderzoeksinstituut ILVO een datahub ontwikkelen, en de voordelen van data delen aan de hand van cases in de melkveehouderij demonstreren. Het werkt daarvoor samen met het innovatief bedrijvennetwerk Smart Digital Farming en met toeleverancier AVEVE, fokkerijspecialist CRV, Dierengezondheidszorg Vlaanderen, zuivelverwerker Milcobel, Boerenbond en Innovatiesteunpunt. Deze opstartende datahub in de agrovoedingsindustrie illustreert de focus van de Vlaamse regering op ‘2018, jaar van de data in de landbouw’.

Het project besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. De landbouwer staat centraal. Dat betekent dat hij erkend wordt als eigenaar van de data en dat hij een centrale rol krijgt in de data-uitwisseling. Hij bepaalt welke andere partijen toegang mogen krijgen tot zijn data. Enkel de door de landbouwer geautoriseerde data kunnen verder uitgewisseld en gecombineerd worden. ILVO staat als coördinator in voor het management en het beheer van de datahub en voor het toezicht op de correcte uitvoering van de gemaakte afspraken. Europa ondersteunt het project via het EFRO-fonds.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek