header.home link

Landbouwconjunctuur op laagste punt ooit

4 april 2022

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw daalt stevig in het voorjaar van 2022. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden krijgt een knauw en de verwachtingen voor de komende 6 maanden zakken dalen naar het laagste punt sinds het begin van de bevraging in 2007.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode? De conjunctuurindex kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. De Russische inval in Oekraïne is een belangrijk element dat het negatieve gevoel van de land- en tuinbouwers helpt te verklaren.

In het najaar van 2022 is de conjunctuurindex gezakt van 79 naar 65. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden kende een daling van 78 naar 70, maar vooral voor de komende 6 maanden werd de economische situatie niet goed beoordeeld. Hier daalde de index fors van 80 naar 60, De daling doet zich voor bij op een na alle deelsectoren van de landbouw. De vleesveesector tuimelt van een hoog niveau naar beneden. Ook melkvee en akkerbouw noteren een terugval. De varkenssector stijgt weliswaar, maar blijft op een bijzonder laag niveau acteren.

Alle tuinbouwsectoren kennen een daling van de index. Voor groenten in openlucht en groenten onder glas daalt de index zelfs tot het laagste getal sinds het begin van de bevraging in 2007.

Evolutie van de Vlaamse landbouwconjunctuurindex. tuinbouwsectoren
Evolutie van de Vlaamse landbouwconjunctuurindex. landbouwsectoren

Ondanks de daling van de conjunctuurindex bij de meeste sectoren, daalt het aandeel van land- en tuinbouwers die het komende jaar investeringen plannen niet. Sectoren waarin de prijsvorming goed is gegaan, zoals akkerbouw en vleesvee, kennen zelfs een stijging in de geplande investeringen. Bij de varkenssector zien we de omgekeerde beweging: slechts 12% van de ondervraagde varkenshouders plant binnen het jaar een of meerdere investeringen.

De conjunctuurindex peilt ook of land- en tuinbouwers belemmeringen hebben ondervonden, traditioneel is dat beter in het voorjaar door verbeterende weersomstandigheden. Varkenshouders en fruittelers melden de meeste problemen, waaronder financiële en afzetproblemen. Beperkingen vanuit de overheid komen opvallend vaak terug bij producenten van dierlijke sectoren. Hier speelt waarschijnlijk het stikstofakkoord een belangrijke rol waarbij landbouwbedrijven strengere milieunormen krijgen opgelegd. Groentetelers vrezen dan weer de aanscherping van de bemestingsregels in 2022

Aandeel Vlaamse land- en tuinbouwers die in afgelopen zes maanden belemmeringen ondervonden

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Landbouwers zijn heel bezorgd over de stijgende kosten van voornamelijk voeder, meststoffen en energie door de oorlog in Oekraïne. De crisis kan tot ernstige marktverstoringen leiden bij landbouw- en voedingsproducten. Ook de toenemende inflatie en het verlies van koopkracht bij de consument baren zorgen. Europa heeft ondertussen een steunpakket beloofd en ook Vlaanderen zal extra inspanningen leveren om de land- en tuinbouwsector in moeilijke tijden te steunen.”

Ondanks de daling van de conjunctuurindex bij de meeste sectoren, daalt het aandeel van land- en tuinbouwers die het komende jaar investeringen plannen niet. Sectoren waarin de prijsvorming goed is gegaan, zoals akkerbouw en vleesvee, kennen zelfs een stijging in de geplande investeringen. Bij de varkenssector zien we de omgekeerde beweging: slechts 12% van de ondervraagde varkenshouders plant binnen het jaar een of meerdere investeringen.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouwcijfers.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek