header.home link

Landbouw wereldwijd bedreigd door bodemdegradatie

12 april 2013
Overal ter wereld gaat kostbare landbouwgrond verloren door bodemdegradatie. Dat staat te lezen in een nieuwe VN-studie. “Zonder een duurzaam land- en grondbeleid, worden ontwikkelingsinitiatieven op heel wat plaatsen onmogelijk”, aldus de Verenigde Naties. Wereldwijd gaat vijf procent van de landbouwopbrengst verloren door een dalende bodemkwaliteit.
Lees meer over:

Overal ter wereld gaat kostbare landbouwgrond verloren door bodemdegradatie. Dat staat te lezen in een nieuwe VN-studie. “Zonder een duurzaam land- en grondbeleid, worden ontwikkelingsinitiatieven op heel wat plaatsen onmogelijk”, aldus de Verenigde Naties. Wereldwijd gaat vijf procent van de landbouwopbrengst verloren door een dalende bodemkwaliteit.

Op een VN-conferentie over landdegradatie en verwoestijning die plaatsvond in Bonn werd een rapport voorgesteld waarin een beroerd beeld wordt geschetst van de huidige staat van ons aardoppervlak. Zo verliezen we vijf procent van onze wereldwijde landbouwopbrengsten door een verslechterde bodemkwaliteit. In het rapport wordt voor het eerst sinds twintig jaar een socio-economische analyse gemaakt van de impact van bodemdegradatie.

Daaruit blijkt onder meer dat twaalf procent van de Afrikaanse landbouwopbrengsten verloren gaan door een te droge bodem, en dat wereldwijd 870 miljoen mensen honger lijden door een gebrek aan vruchtbare landbouwgrond. In Oezbekistan zijn de oogstopbrengsten bijvoorbeeld met 20 tot 30 procent gedaald door een afname van de bodemkwaliteit, en in Oost-Afrika zijn twee jaar na de uitzonderlijke droogte nog steeds 3,7 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp doordat de bodem zich niet voldoende herstelt.

“Verder doen zoals we bezig zijn, is met andere woorden geen optie”, zegt Luc Gnacadja, de secretaris-generaal van de VN-conventie ter Bestrijding van de Verwoestijning. “Verwoestijning, bodemdegradatie en droogte vormen een grote bedreiging voor het opbouwen van sociale en ecologische veerkracht. Ze zijn een onrustwekkende hindernis in de strijd voor voedselzekerheid en tegen armoede.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Roger Job

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek