header.home link

Kan gezuiverd afvalwater de oogst redden van droogte?

27 april 2021

De onderzoeksgroep hydrologie van de Vrije Universiteit Brussel gaat samen met Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen en Aquafin onderzoeken of afvalwater, dat nu al gezuiverd wordt via ondergrondse infiltratie, gebruikt kan worden in de landbouw. Het kan een oplossing bieden in de vraag naar water voor de landbouw tijdens de lange en intense periodes van droogte die we steeds meer kennen.

Lees meer over:

De voorbije jaren werd Vlaanderen geconfronteerd met lange en intense periodes van droogte. Terwijl de natuurlijke waterbronnen dan onder druk staan, is de vraag naar water voor de landbouw op zulke momenten juist erg groot. 

Rioleringsnetbeheerder Aquafin zuivert in zijn meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties jaarlijks 800 miljoen kubieke meter huishoudelijk afvalwater tot beekwaterkwaliteit. Een enorme hoeveelheid, maar na zuivering wordt die simpelweg in het oppervlaktewater geloosd. Terwijl dat water eigenlijk veel potentieel heeft als alternatieve waterbron.

waterzuivering-660x440
waterzuivering-lozing-660c440

"Als we in Vlaanderen willen evolueren naar een duurzaam en robuust watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater essentieel. Door het in te zetten voor irrigatie in de landbouw en het vast te houden in het landschap, sluiten we de watercyclus en gaan we verdroging tegen", merkt VUB-professor Marijke Huysmans op.

Omgekeerde drainage

In het Limburgse Kinrooi start een eerste pilootproject dat gebruik maakt van subirrigatie, een techniek waarbij water in de bodem van een perceel wordt gebracht via een ondergronds infiltrerend buizennetwerk. Eigenlijk is het een drainagesysteem waarvan de werking wordt omgedraaid. Het water wordt in de drains geleid en infiltreert in de bodem via de openingen in de drains. Het systeem moet de bodem natter maken, het grondwaterpeil doen stijgen en de gewassen van voldoende vocht voorzien.

waterzuivering-staalname-kwaliteit-660c440
waterzuivering-subirrigatie-aanleg-660c440

Specifiek zal onderzocht worden wat de impact is op het grondwaterpeil, op de waterkwaliteit, op de bodem en op het verschil in efficiëntie met de gangbare bovengrondse irrigatie, op de oogst en kwaliteit van de gewassen en hoe de consument tegenover het hergebruik van gezuiverd afvalwater staat.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Tom Govaerts

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek