header.home link

Is een boerderij met 150 dieren een “agro-industrieel bedrijf”?

27 september 2022

Voor het eerst belandde het dossier van de herziening van de richtlijn Industriële emissies op de tafel van de Europese landbouwministers. Uit verschillende hoeken komt kritiek op de drempel voor landbouwemissies en wordt er gepleit voor voorzichtigheid.

Lees meer over:
koe-vee-vleesvee-weide-1280

De Europese Commissie heeft een voorstel klaar liggen om grotere veebedrijven onder de richtlijn ‘Industriële emissies’ te laten vallen. Maar een groot aantal landen zien dat plan niet zitten. Tijdens de Europese landbouwraad ‘Agrifish’, waar de ministers van Landbouw van de EU-lidstaten bijeenkomen, kreeg Europees commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevičius de wind van voren.

Vooral de drempel van 150 grootvee-eenheden (gve) zorgt voor onrust. Onder 150 gve wordt verstaan: 150 melkkoeien of 375 kalveren of 10.000 leghennen of 500 vleesvarkens of 300 zeugen. Bedrijven die meer dieren houden, zouden worden aanzien als “agro-industrieel” en zouden extra vergunningseisen en verplichtingen inzake emissies opgelegd krijgen.

“Drempel is onacceptabel”

De Franse landbouwminister Marc Fesneau noemt de drempel van 150 grootvee-eenheden onacceptabel en te laag. Volgens hem mag de veehouderij niet over dezelfde kam geschoren worden als de industrie en wordt er geen rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de sector. “En als er dan normen worden gesteld, moeten die gelden voor iedereen, ook voor producten uit landen buiten de EU”, aldus Fesneau.

Ook voor de Sloveense minister van Landbouw is de drempel veel te laag. Hij wijst erop dat heel veel familiebedrijven, die helemaal niet onder noemer “industrieel” vallen, geraakt zullen worden. Zijn Litouwse collega benadrukt de grote investeringen waarmee boeren geconfronteerd worden.

Het besef ontbreekt dat boeren gekneld zitten tussen ontzettend hoge inputprijzen enerzijds en een druk om de voedingsprijzen in de winkel niet de hoogte in te jagen voor de consument anderzijds

Tom Vandenkendelaere - Europarlementslid

David Clarinval (MR), die voor België in Agrifish zetelt, waarschuwt voor de bijkomende verplichtingen die een herziening van de richtlijn met zich meebrengt. “De Belgische landbouwsector wordt nu al geconfronteerd met een reeks moeilijkheden die onder andere verband houden met de hoge inflatie, de voedselonzekerheid en de economische crisis.” Hij pleit voor een vrijstelling voor kleine familiale bedrijven. “Bijkomend moet er rekening worden gehouden met de verschillende veehouderijtypes. De gedefinieerde werkingsregels zullen cruciaal zijn.”

Tom Vandenkendelaere, die voor cd&v in het Europees parlement zetelt, wijst ook op de extra kosten om te voldoen aan de best beschikbare technieken. “De focus die ik mis in het voorstel is het besef dat boeren gekneld zitten tussen enerzijds ontzettend hoge inputprijzen voor hun energie, kunstmest, en voeders, en anderzijds een druk om de voedingsprijzen in de winkel niet de hoogte in te jagen voor de consument. Dit zorgt ervoor dat de marges voor boeren flinterdun zijn of in bepaalde sectoren zelfs onbestaande. Proportionaliteit en noodzakelijkheid zijn geboden in een periode waarin voedselprijzen sterk onder druk staan en het water aan de lippen van onze landbouwers.”

“Meest uitgebalanceerde optie”

Het voorstel zou in 2027 in voege moeten treden. Volgens Sinkevičius zouden zo’n 184.000 veehouderijen onder de richtlijn vallen, samen goed voor de uitstoot van ongeveer twee derde van ammoniak en 40 procent van methaan.

De drempel van 150 grootvee-eenheden is de meest uitgebalanceerde optie. Je hebt het dan echt niet meer over kleine bedrijfjes

Virginijus Sinkevičius - Europees commissaris voor Milieu

Voor Sinkevičius is de beperking van de uitstoot door de veehouderij een belangrijk punt. “Sinds 2004 is de uitstoot van ammoniak met slechts 10 procent gedaald. We kunnen ons die vervuiling niet veroorloven”, zei de milieucommissaris maandag. “De drempel van 150 grootvee-eenheden is de meest uitgebalanceerde optie. Je hebt het dan echt niet meer over kleine bedrijfjes.” Er zouden volgens hem anderhalf miljoen landbouwbedrijven buiten schot blijven.

Ook de kritiek dat landbouwbedrijven zouden onderworpen worden aan strenge vergunningseisen zoals die gelden voor de zware industrie, countert hij. “Het is aan de lidstaten om daar invulling aan te geven”, aldus de commissaris, die eraan toevoegt dat met alle betrokken sectoren overleg zal worden om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen.

Uitgelicht
De Europese Commissie heeft voorstellen op tafel gelegd om "schadelijke uitstoot door de industrie en intensieve veeteelt in te perken". Zo wordt het aantal intensieve ve...
7 april 2022 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / Boerderij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek