header.home link

Interreg V-project zoekt naar bruikbare biopesticiden

1 juni 2017
Zesentwintig teams van Belgische en Franse labo's, onderzoekscentra en landbouworganisaties bundelen de krachten in de zoektocht naar biologische gewasbeschermingsmiddelen die het goed doen in de praktijk. Onder meer Inagro, UGent en PCG zijn bij het Interreg V-project betrokken, dat onlangs samen met de eerste resultaten werd voorgesteld. Doel is Franse en Belgische landbouwers uiteindelijk een duurzaam alternatief te kunnen aanbieden voor synthetische middelen.
Lees meer over:

Zesentwintig teams van Belgische en Franse labo's, onderzoekscentra en landbouworganisaties bundelen de krachten in de zoektocht naar biologische gewasbeschermingsmiddelen die het goed doen in de praktijk. Onder meer Inagro, UGent en PCG zijn bij het Interreg V-project betrokken, dat onlangs samen met de eerste resultaten werd voorgesteld. Doel is Franse en Belgische landbouwers uiteindelijk een duurzaam alternatief te kunnen aanbieden voor synthetische middelen.

De laatste jaren staat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen onder druk in Europa, door een steeds strenger wordende wetgeving en een groeiend bewustzijn over de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. In het kader van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) wordt bovendien de voorkeur gegeven aan duurzame, biologische, fysische en andere niet-chemische methoden. Biologische middelen kunnen met andere woorden ook in de gangbare landbouw een goed alternatief vormen voor synthetische. 

Verschillende biologische middelen zijn vandaag reeds erkend, maar het gebruik ervan door land- en tuinbouwers is nog beperkt. Zo maken biopesticiden wereldwijd slechts vijf procent van de markt voor gewasbeschermingsmiddelen uit. Dit doordat hun werking in de praktijk vaak tegenvalt. Op het veld worden biologische gewasbeschermingsmiddelen immers vaak toegepast in ‘suboptimale’ omstandigheden. Ook hebben bedrijven nog te weinig kennis over biologische bestrijding, en is zelfs het onderzoek niet ver gevorderd.

Om hier een mouw aan te passen, werd in 2016 het Interreg V-project SMARTBIOCONTROL gelanceerd. Het verenigt de expertise van 26 teams uit onderzoekscentra, universiteiten, vzw’s, bedrijven, regionale verenigingen en landbouwverenigingen aan beide kanten van de landsgrens, met als doel samen efficiënte, nieuwe biologische producten te ontwikkelen en te promoten. Uiteindelijk willen de partners zo Belgische en Franse landbouwers een alternatief kunnen aanbieden voor chemische gewasbescherming.

SMARTBIOCONTROL bestaat uit één koepelproject (BIOCOMGEST) en vier uitéénlopende wetenschappelijke deelprojecten die onderling sterk verbonden zijn. Een eerste deelproject focust op de identificatie van nieuwe biologische middelen in het labo (BIOSCREEN), een tweede op het ontwikkelen van een productie op industriële schaal (BIOPROD), een derde op de validatie van de werking op het veld (BIOPROTECT) en een vierde op monitoring in de praktijk met behulp van een nieuwe generatie sensoren (BIOSENS). Het koepelproject ten slotte verzorgt de coördinatie van het wetenschappelijk werk en de communicatie naar landbouwers, industriële partners, docenten, onderzoekers, studenten en het grote publiek.

Bij het project zijn onder meer UGent, UCL, Inagro en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) betrokken. Het wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Wallonië en de Franse regio’s Hauts-de-France en Grand Est.

Meer info: http://smartbiocontrol.eu/  

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek