header.home link

Hoge graan- en maïsprijzen aanlokkelijk voor morrende bieten- en groentetelers

Het rendement van de voorbije suikerbietencampagne, die tot midden januari liep, was het laagste van de afgelopen tien jaar. Ook de onderhandelingen over de nieuwe contracten voor diepvriesgroenten lopen moeizaam.

2 februari 2022  – Laatste update 2 februari 2022 18:25
Lees meer over:

De Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) maakt zich zorgen over de toekomst van de bietenteelt. Volgens de beroepsorganisatie van meer dan 7.500 Belgische bietenplanters, bedroeg het rendement van de campagne 2021-22 ongeveer 85 ton bieten per hectare met een suikergehalte van zowat 17 °Z voor Tiense Suiker en 78 ton bieten per hectare aan 17,10 °Z voor Iscal Sugar.

Meer structureel stelt de confederatie vast dat de rendabiliteit en de aantrekkelijkheid van de bietenteelt de voorbije jaren gekelderd zijn. "Jaar na jaar daalt het inkomen van de bietenplanters en dus haken landbouwers af en verminderen ze het areaal. Stilaan moeten we ons de vraag durven stellen of er nog genoeg interesse is voor het telen van suikerbieten en het produceren van bietsuiker in ons land", klinkt het.

Stijgende productiekosten worden niet doorgerekend

CBB wijst naar Europa, dat volgens haar moet erkennen dat het loslaten van de quota een vergissing was, maar ook de suikerproducenten "weigeren de almaar stijgende productiekosten (meststoffen, energie, gewasbeschermingsmiddelen...) van de landbouwers mee te nemen in de betaling van de suikerbieten."

Het pure syndicalisme, ten bate van alle Vlaamse boeren en tuinders, moet opnieuw de bovenhand halen op het zeemzoeterige gezweem over faire margeverdeling doorheen de keten

Hendrik Vandamme - ABS-voorzitter

Een gelijkaardig geluid is te horen bij manager Luc De Waele van telerscoöperatieve INGRO: “De cijfers met de meerkosten voor de landbouwer worden door de industrie weggewuifd. Wij hebben dit nochtans zeer goed onderbouwd door de stijgende kosten te tonen voor arbeid, energie, kunstmest, gewasbescherming… In eerste instantie stelden ze een algemene prijsverhoging voor met 3 procent, met uitzondering van 5 procent voor een paar teelten en 10 procent voor spinazie.”

Aanlokkelijke alternatieven

De groentetelers die aangesloten zijn bij ABS dreigden daarop met syndicale actie, wat leidde tot een nieuw overleg begin deze week met een belangrijke industriespeler en een beter aanbod. Voor het eerst in jaren zijn er uitwijkmogelijkheden voor de bieten- of groentekweek. De Waele: “We zien dat de contracten voor aardappelen met 25 procent verhogen en dat er eigenlijk nog een opwaartse tendens is. Voor tarwe wordt er vandaag 30 tot 40 procent meer betaald. Op de termijnmarkt in Parijs noteert een ton tarwe op dit moment aan 269 euro, door de spanningen in Oekraïne gaat dat niet direct veranderen. Ook de prijzen van korrelmaïs zijn met 35 procent gestegen.” In het voorwoord van het ABS-ledenblad Drietand noemt voorzitter Hendrik Vandamme die alternatieven met een lager teeltrisico en minder dure inputs als kunstmest en fytoproducten de stok achter de deur.

Maar ook de ABS-voorzitter schuwt de acties niet: “Het pure syndicalisme, ten bate van alle Vlaamse boeren en tuinders, moet opnieuw de bovenhand halen op het wollige, zeemzoeterige gezweem over faire margeverdeling doorheen de keten. Na 12 jaar ervaring in het Ketenoverleg is het duidelijk dat het op het terrein trekken en sleuren blijft om aan onze trekken te komen op financieel vlak, in de groentewereld, maar evenzeer in de andere sectoren.”

Bron: Eigen berichtgeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek