header.home link

Hoe red je maïskuilen van droogte en hitte?

6 mei 2021

Welke maatregelen kunnen landbouwers nemen voor de bewaring van hun maïs bij droogte en hitte? Daar willen het LandbouwCentrum voor Voedergewassen (LCV), Hooibeekhoeve, Inagro en Proefhoeve Bottelare (HoGent en UGent) een antwoord op vinden in het project ‘Hittestress bij maïskuilen’.

Lees meer over:

De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een behoorlijke invloed gehad op de teelt en bewaring van kuilmaïs. Door langdurige droogte en hoge temperaturen stond het gewas onder stress, met een negatief effect op de ontwikkeling en afrijping. Denk aan opgekrulde bladeren, slecht gevulde of zelfs geen kolven, kleine planten, verbrande maïs, een te snelle afrijping, geen afrijping…

Hierdoor moest er vroeger geoogst worden dan normaal, vaak bij zomerse temperaturen. De laatste jaren was de vertrekbasis voor een goede bewaring van maïs dus niet optimaal. Zo laat droge maïs zich moeilijk aandrukken, waardoor er meer lucht in de kuil blijft.

Kolfloze maïs rijpt doorgaans dan weer niet af, is bijgevolg natter en heeft een andere samenstelling. Inkuilen bij zomerse weersomstandigheden maakt dat de kuiltemperatuur al bij de start van het bewaarproces hoger ligt. De veranderende weersomstandigheden maken dat de bewaring van maïs ‘stress’ ondervindt en het risico op broei aanzienlijk toeneemt. Broei leidt tot het verlies van voedingsstoffen en voeropname, met een negatieve invloed op de productieresultaten op het rendement als gevolg.

Sector bevragen

Om gepaste maatregelen te formuleren hebben de projectpartners informatie nodig uit de sector. Er zijn enquêtes opgesteld voor landbouwers, loonwerkers en voeradviseurs over zaai, oogst tot kuilmanagement van silomaïs. De resultaten zullen als leidraad dienen bij de uitvoering van projectacties en zullen landbouwers helpen om in de toekomst de kwaliteit van de maïskuilen te verbeteren.

Surf naar de enquête

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek