header.home link

Hervergunning bestaande bedrijven en Wetenschappelijke Comité PAS volgende week op agenda

19 mei 2022

Afscheidnemend landbouwminister Hilde Crevits had woensdag goed nieuws de Groene Kringers die aan het Vlaams Parlement actie voerden. Volgende week komt er een decreet over het hervergunnen van de bestaande landbouwbedrijven en wordt het Wetenschappelijk Comité opgericht dat de PAS-maatregelen moet beoordelen.

crevits

Het ontbreken van het wetenschappelijke comité voor de PAS is al vaak aan bod gekomen in de discussies rond het stikstofakkoord. Bijna twee jaar was het niet samengesteld en konden nieuwe PAS-technieken dus niet beoordeeld en erkend worden. Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens noemde dit recent nog "bijzonder frustrerend". Dat het Comité nu opnieuw samengesteld wordt, is nog maar het begin van de oefening. Voor nieuwe technieken zal in de meeste gevallen een meetcampagne van één jaar nodig zijn.

Ook de hervergunning van de bestaande bedrijven is belangrijk voor de CD&V. Onder de ministeriële instructie van Demir (N-VA) kon ook die in sommige gevallen in de problemen komen.

Uitgelicht
De politieke onderhandelingen over het nieuwe stikstofkader lopen stroef, maar de erkenning van nieuwe stikstofreducerende technieken zit nu al anderhalf jaar helemaal in het...
24 januari 2022 Lees meer

Overalls

Innovatie is belangrijk voor Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke. “Wij hebben niet liever dan dat er snel een stikstofdecreet komt, maar dan moet het wel een goed decreet zijn. Wij erkennen dat wij als landbouw moeten ingrijpen in onze uitstoot van stikstof en wij willen ons daar zeker voor engageren. Met aangepaste technologie in stallenbouw en aangepaste veevoeders kan de landbouw daarin stappen zetten. Maar daarvoor moet men de moeite willen nemen om met ons te willen praten. Dat verwachten we in de eerste plaats van de nieuwe minister van Landbouw. Dat hij met ons in gesprek wil gaan”, zegt hij aan Landbouwleven.

rutten
tine

Groene Kring deelde overalls uit aan de Vlaams parlementsleden: als een generatie jonge boeren verdwijnt, zal het aan de beleidsmakers zijn om in te staan voor de voedselvoorziening. “Wat wij als jonge landbouwers vragen, is perspectief op lange termijn en dat moet dan veel breder gaan dan enkel het stikstofverhaal. Heel wat jonge ondernemers haken af als ze zien wat er op hen afkomt van bijkomende of strengere regelgeving. In de veehouderij is er geen enkele jongere die met het volste vertrouwen het bedrijf van zijn ouders kan overnemen”, stelt Bram Van Hecke.

Net voor hij werd ingezworen als nieuwe minister nam Jo Brouns (CD&V) samen met zijn voorgangster Hilde Crevits uitgebreid de tijd om te praten met de actievoerders van de Groene Kring aan het Vlaamse parlement en gingen uitgebreid met hen op de foto. Zowel Crevits als Brouns roepen op om zoveel mogelijk objectieve en relevante bezwaren tegen de PAS in te dienen bij het lopende openbare onderzoek. “De PAS is een politiek akkoord van de volledige Vlaamse regering en we zullen de fundamentele pijlers daarvan niet wijzigen, maar na het openbaar onderzoek zullen we opnieuw rond de tafel gaan zitten om te spreken over wat in dat openbaar onderzoek naar boven is gekomen”, belooft Jo Brouns.

Bron: Eigen berichtgeving / LBL

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek