header.home link

Grondwaterstanden klimmen boven niveau van juli vorig jaar

8 juli 2021

De voorbije 20 jaar daalden de ondiepe grondwaterstanden op 70 procent van de meetplaatsen in Vlaanderen. Daarvan zijn vooral de opeenvolgende droge zomers de boosdoener, samen goed voor een daling van de grondwaterstanden op 57 procent van de meetplaatsen (tussen 2014 en 2020). Toch begint de maand juli met hogere grondwaterstanden dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die Vlaams minister van Omgeving Zuhal bekend maakt.

Lees meer over:

Op meer dan drie van de vier meetplaatsen staat het grondwater op een normaal tot (zeer) hoog peil voor de tijd van het jaar. “Op 22 procent van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar, terwijl dat een jaar geleden nog op 70 tot 80 procent van de meetplaatsen zo was”, weet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Onze Blue Deal kwam overduidelijk geen dag te vroeg om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte en waterschaarste.”

Opeenvolgende droogtes 

De effecten van de opeenvolgende periodes die werden gekenmerkt door extreme droogte zijn duidelijk zichtbaar. De aanvulling van het grondwater is afhankelijk van de neerslag en verdamping. Het grondwater wordt vooral aangevuld in de winter omdat de insijpelende regen in de zomer bijna volledig opgenomen en terug verdampt wordt door vegetatie. Het grondwater wordt dan nauwelijks of niet aangevuld wordt. Hoewel de winterneerslag in de laatste decennia een stijging vertoont, is er tegelijkertijd ook een algemene stijging van de temperaturen en dus ook van de verdamping.

“De gevolgen van de klimaatverandering spelen ons dus parten”, aldus Demir. “Maar de voorbije 50 jaar is in Vlaanderen ook 70 procent van onze natte natuur vernietigd, terwijl die zo cruciaal is om water te laten infiltreren in de grond en het te laten opnemen als een spons. Daarom dat de investeringen van onze Blue Deal voor de helft gaan naar het aanmaken van extra moerassen, vijvers en veengebieden.”

Warme zomers doen drinkwatergebruik stijgen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakte ook een analyse van het grondwaterverbruik in Vlaanderen. De totale hoeveelheid verbruikt grondwater wordt voor 2019 geschat op 259 miljard liter, waarvan 65 procent voor de productie van drinkwater, 20 procent werd gebruikt door de landbouw en 12 procent door de industrie.

0

van het grondwater gaat naar de productie van drinkwater (2019)

0

van het grondwater wordt gebruikt door de landbouw (2019)

0

van het grondwater wordt gebruikt door de industrie (2019)

Ook de evoluties de voorbije 20 jaar werden onder de loep genomen. Zo is er een toename van het grondwaterverbruik voor drinkwaterproductie in 2017, 2018 en 2019, die vooral toe te schrijven is aan de grotere vraag naar leidingwater door de warme en droge zomers. Ook bij de watervraag in de landbouw is een stijging vastgesteld in 2017, 2018 en 2019, wellicht om dezelfde reden. Ook het feit dat landbouwbedrijven de voorbije tien jaar meer grondwaterwinningen vergund kregen zal een rol spelen.

Door de industrie werd dan weer een halvering van het grondwaterverbruik opgetekend in de periode 2000-2019, voornamelijk te wijten aan de stijgende investeringen in circulair watergebruik en een daling van het aantal vergunde grondwaterwinningen.

“Investeren in circulair watergebruik is dus niet voor niets een belangrijk onderdeel van onze Blue Deal”, besluit Demir. “Zowel in de landbouw als in de industrie zijn op dat vlak nog winsten te boeken.”

Recentste meetresultaten: beter dan juli vorig jaar

Toch begint de maand juli met hogere grondwaterstanden dan vorig jaar. De maand juni verliep in grote delen van Vlaanderen natter dan normaal. Het neerslagtototaal met een gemiddelde van 112,92 mm ligt een stuk boven de normale waarde van 70,8mm (normaal juni in Ukkel).Op 1 juli zijn de grondwaterstanden in meer dan driekwart van de meetplaatsen normaal tot (zeer) hoog voor de tijd van het jaar (normaal: 27%; hoog: 17%; zeer hoog: 34%).

Op minder dan een kwart van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag (8%) tot zeer laag (14%) voor de tijd van het jaar, terwijl dat een jaar geleden nog op 70 tot 80 procent van de meetplaatsen zo was. De lage tot zeer lage peilen voor de tijd van het jaar bevinden zich vooral in het oosten van Vlaanderen op locaties waar de grondwatertafel doorgaans trager reageert op weersomstandigheden.

“Deze meetresultaten betekenen dat Vlaanderen de zomervakantie start met een betere uitgangspositie dan vorig jaar, toen we na een enorm droog en warm voorjaar al met een achterstand begonnen”, reageert Demir. “Mochten er alsnog kurkdroge weken volgen, dan is er iets meer marge dan vorig jaar.”

Volgens Demir hebben alle watermaatschappijen bevestigd dat ze ook bij aanhoudende droogte de leveringszekerheid kunnen garanderen tot minstens begin september. “Ik ga er dan ook van uit dat ze de nodige maatregelen nemen om dat ook op het terrein waar te maken”, besluit Demir. 

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek