header.home link

Goede opkomst op eerste dag van Agriflanders

Ondanks de onzekere toestand in de landbouw kende Agriflanders gisteren een goede openingsdag. De 13.000 bezoekers waar men op voorhand rekening mee gehouden had, waren naar de beurshallen in Gent afgezakt. Het beursaanbod en de standhouders weerspiegelen de trends en ontwikkelingen die zich afspelen in de sector. Zo lieten de klassieke stallenbouwers het deze editie afweten of kozen ze voor een kleinere stand, maar hebben aanbieders van boerderijwindmolens wel ruimte afgehuurd. 

12 januari 2023  – Laatste update 13 januari 2023 7:29
Prijskamp Agriflanders

“Hydraneo-maïsrassen, de beste droogtetolerantie!” Het was één van de slogans op de 344 stands van Agriflanders, de vierdaagse landbouwbeurs in Flanders Expo in Gent, die donderdag werd afgetrapt. Enkele uren na de opening van de beurs begonnen de zeven hallen al vol te lopen en leek het gehoopte bezoekersaantal van 13.000 realistisch. Om de vorige recordeditie te evenaren worden de eerste twee dagen samen 25.000 bezoekers verwacht, op zaterdag 20.000 en op zondag 25.000.

‘Omhels de landbouw’ is de slogan van de 12de editie van Agriflanders. De organisatie wil hiermee naar eigen zeggen een signaal geven en de boeren, die onzekere tijden doormaken met de stikstof- en mestactieplannen, een hart onder de riem steken. Behalve een commerciële functie heeft de beurs volgens de organisatie ook een sociale taak. “Bedrijven kunnen hier met boeren netwerken en boeren onderling”, vertelt Joris Van Olmen van Boerenbond.

Van Olmen en Van Keerberghen

Kloof tussen boer en burger

Volgens Van Olmen, die na deze editie de fakkel van beursvoorzitter Georges Van Keerberghen overneemt, heeft de beurs ook een belangrijke maatschappelijke functie om de kloof tussen boer en burger te verkleinen. “Op zaterdag en zondag nemen de boeren ook familieleden, vrienden en buren mee. Op deze manier komt dus een bredere laag van de bevolking in aanraking met de landbouw en zien ze met eigen ogen de positieve ontwikkelingen in de sector.”

Tot deze positieve ontwikkelingen behoren onder andere technieken die gericht zijn op een reductie van de stikstofuitstoot. Zo presenteerde Biolectric, producent van pocketvergisters, onder andere zijn stikstofstripping-technologie en werd de methaantractor van New Holland getoond. Bij deze technologie wordt methaan van de boerderij gerecupereerd en gebruikt als brandstof voor de tractor.

Op de stand van Lely was de Sphere een grote blikvanger. Lely ontwierp een systeem waarmee het naar eigen zeggen de stikstofemissie met 70 procent kan reduceren. Bij deze technologie worden roostervloeren van stallen voorzien van stalen strips met gaatjes erin. Via deze gaatjes loopt de urine van de veestapel naar de mestput waar een apparaat de lucht constant aanzuigt en wast. De dikke factie wordt door een robot opgezogen en naar een afzonderlijke mestput gereden.

Lely Sphere
S_Slogan_droogteresistentie

In Nederland binnenkort erkend

Volgens Rik Janssen, vertegenwoordiger van Lely International, staat het systeem op het punt om in Nederland erkend te worden en wil het bedrijf ook in Vlaanderen een lobby inzetten. Over een gebrek aan interesse kan de Nederlander niet klagen. “Ik heb nog geen moment stilgezeten en wordt constant bevraagd. Het is wel duidelijk dat stikstof ook in Vlaanderen zeer actueel is.”

De toekomstige beursdirecteur Van Olmen zegt hierover dat het beursaanbod logischerwijs een afspiegeling is van trends in de land- en tuinbouw. Vandaar ook de maïsrassen van Hydraneo die een antwoord moeten bieden op de steeds drogere zomers. En dit verklaart ook de afwezigheid van klassieke stallenbouwers tijdens deze editie van Agriflanders. Door de vergunningsstop in de sector vindt er nauwelijks nieuwbouw plaats. Daarentegen waren er dit jaar voor het eerst producenten van windmolens op de beurs aanwezig: EAZ Wind en Eocycle.

uier

Meer nadruk op duurzaamheid in fokkerij

Volgens Georges Van Keerberghen, de voorzitter van Agriflanders, vertalen de trends in de maatschappij en landbouw zich ook in nieuwe accenten in de veefokkerij. Werd er in de melkveehouderij voorheen vooral gefokt op meer productie, tegenwoordig is er ook aandacht voor langleefbaarheid van de dieren. Door genoomselectie, waarbij het erfelijk materiaal van een dier in een laboratorium wordt onderzocht, hebben de fokkerijorganisaties steeds betere kennis over de genetica van het melkvee.

Peter Vercauteren, Areahoofd Vlaanderen bij de rundveefokkerijorganisatie CRV, beaamt dat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid. Zo kunnen melkveebedrijven genetisch sturen op de voederefficiëntie van dieren waardoor er minder methaanuitstoot plaatsvindt. Hij stelt dat de fokkerij ook een bijdrage aan de verlaging van ammoniakemissie kan leveren. “Een betere efficiëntie van de koe leidt logischerwijs tot minder emissies per liter melk.”

Volgens hem valt er ook op andere vlakken ‘milieuwinst’ te halen op de Vlaamse melkveebedrijven. Zo houden onze boeren beduidend meer jongvee aan dan bijvoorbeeld Nederlandse veehouders. Dat heeft enerzijds tot gevolg dat er uitstoot is, terwijl het vee (nog) niet in productie is. Anderzijds zijn de Vlaamse boeren hierdoor eerder geneigd hun melkkoeien sneller te vervangen als deze in productie wat achterblijven.

CRV behoort tot de grotere standhouders op Agriflanders. De beurs is traditioneel iets meer gericht op veeteelt, terwijl Agribex meer focus legt op mechanisatie en techniek. De stand van CRV grensde aan de “Grote Piste”, een zandbak waar Vlaamse rundveefokkers op de eerste dag hun beste koeien lieten zien. “Het zijn eigenlijk hun mooiste koeien”, verbetert Vercauteren. “Dat wil niet zeggen dat deze koeien productietechnisch de beste zijn.”

Prijskamp Agriflanders2
Agriflanders prijskamp

Passie en bij elkaar komen

Vercauteren geeft aan dat het deelnemersveld op prijskampen de voorbije jaren behoorlijk afgenomen is. “Bioveiligheid en het risico van ziekte-overdracht spelen hierbij mee. Ook zijn bedrijven steeds groter geworden en is er minder tijd om aan prijskampen deel te nemen.” Er gaat vaak een heel voorbereidingstraject aan prijskampen vooraf, van oefenen in het begeleid lopen tot het klaarzetten van deelnemende koeien middels een speciaal rantsoen.

Tegenover deze inspanningen staan tegenwoordig nauwelijks opbrengsten meer. Was een prijskamp vroeger een goede marketingtool om runderen als fokhandelswaar onder de aandacht te brengen van andere veehouders, tegenwoordig speelt dat veel minder. “Fokdoelen zijn in de loop der jaren geëvolueerd, maar het uiterlijk is leidend gebleven in de prijskampen”, aldus Vercauteren.

vercauteren

Fokdoelen zijn in de loop der jaren geëvolueerd, maar het uiterlijk is leidend gebleven in de prijskampen

Peter Vercauteren - Areahoofd CRV Vlaanderen

Het is volgens hem passie en emotie die de overgebleven fokkers naar de prijskampen brengt. “Melkveehouders zijn trots op hun dieren en willen dat tonen.” Ook zit er volgens hem een sociaal aspect aan prijskampen. Dat wordt beaamd door melkveehouder Geert Mazereel uit Reninge. “Het is een sociaal gebeuren. Melkveehouders die vaak alleen werken komen zo met collega’s en gelijkgestemden in contact.”

Mazereel kijkt vanop de tribune naar de prijskamp waar 38 “zwartbont gekalfde vaarzen”(rubriek 1) het tegen elkaar opnemen. Zijn speciale aandacht gaat uit naar de koe met nummer 36 in de prijskampcatalogus. Deze koe wordt geleid door Nel, de zeventienjarige dochter van Mazereel. De familie moet uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. “Maar meedoen is belangrijker dan winnen”, klinkt de olympische gedachte. Hieronder een foto van Nel tijdens de prijskamp.

Nel Mazereel

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek