header.home link

Geven drones precisielandbouw in Vlaanderen vleugels?

13 maart 2018
Door het groter worden van landbouwbedrijven vergt de opvolging van teelten tijd die de bedrijfsleider vaak tekort heeft. De oplossing komt letterlijk aangevlogen in de vorm van een drone. Van de 200 dronepiloten die aangesloten zijn bij clusterorganisatie EUKA bieden er een aantal hun diensten aan in de landbouw. Ook de onderzoeksinstellingen zijn er mee bezig. VITO bijvoorbeeld, dat samen met de aardappelsector inzet op datavergaring via satelliet- en dronebeelden en het werk van plantenveredelaars lichter maakt met ondersteuning vanuit de lucht. Landbouwonderzoeksinstituut ILVO screent met een drone de eigen rassenproef grassen. Het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro schakelt een drone in om graantelers bemestingsadvies te geven.
Lees meer over:

Door het groter worden van landbouwbedrijven vergt de opvolging van teelten tijd die de bedrijfsleider vaak tekort heeft. De oplossing komt letterlijk aangevlogen in de vorm van een drone. Van de 200 dronepiloten die aangesloten zijn bij clusterorganisatie EUKA bieden er een aantal hun diensten aan in de landbouw. Ook de onderzoeksinstellingen zijn er mee bezig. VITO bijvoorbeeld, dat samen met de aardappelsector inzet op datavergaring via satelliet- en dronebeelden en het werk van plantenveredelaars lichter maakt met ondersteuning vanuit de lucht. Landbouwonderzoeksinstituut ILVO screent met een drone de eigen rassenproef grassen. Het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro schakelt een drone in om graantelers bemestingsadvies te geven.

Een inspiratiesessie omtrent drones kan je nergens beter organiseren dan op de plek waar de sector de neus aan het venster steekt. Dat is in Brustem bij Sint-Truiden, waar met Droneport een incubatiecentrum voor de dronesector verrijst. Organisatoren Agropolis-Kinrooi, EUKA en Innovatiesteunpunt lokten een publiek van landbouwprofessionelen door het programma toe te spitsen op een aantal landbouwtoepassingen.

Eerder kon je op VILT al lezen dat everzwijnenschade in Limburg in kaart wordt gebracht met behulp van dronebeelden. Onderzoekster Anneleen Rutten (UAntwerpen/INBO) gaf in Brustem meer toelichting bij haar onderzoeksmethodiek. We maakten er ook kennis met de als roofvogel uitgedoste drone, dé grote schrik van kraaiachtigen en andere ongewenste vogels die schade aanrichten aan plantages en pas ingezaaide velden.

Ook de Vlaamse (landbouw)onderzoeksinstellingen experimenteren volop met de mogelijkheden van drones. Inagro levert bemestingsadvies aan graantelers op basis van dronebeelden. Van VITO wisten we al dat het samen met de aardappelsector inzet op datavergaring en -verspreiding via het webplatform watchITgrow. Door satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingmodellen te combineren, levert watchITgrow een schat aan informatie op voor aardappeltelers en -verwerkers. De groei en gezondheidsstatus van het gewas kan op perceelsniveau bijgehouden worden. In de loop van het groeiseizoen kan men reeds een inschatting maken van oogstdatum en opbrengst.

De onderzoeksinstelling uit Mol stelt zijn expertise ook ter beschikking van veredelaars. Hoewel hun proefvelden kleiner zijn dan praktijkpercelen genereren ze een veelvoud aan data. Met pen en papier noteert een veredelaar zijn waarnemingen, maar een drone zou dat veel sneller vanuit de lucht kunnen. Planten tellen, hun hoogte meten, de groei van de biomassa bijhouden en ziekteweerstand scoren, zijn allemaal zaken die een drone met sensoren ook kan. Met mapEO beschikt VITO over een tool om de beelden te verwerken tot bruikbare data.

Twee specialisten in landbouwonderzoek, ILVO en Inagro, kiezen de vlucht vooruit inzake precisielandbouw met de aanschaf van een eigen drone. Medewerkers van beide onderzoekscentra volgden een cursus bij het gespecialiseerde opleidingscentrum Noordzee Drones en beschikken over een vliegbrevet. Op ILVO gaat de drone onder meer de lucht in voor de opvolging van de proefveldjes met nieuwe en klimaatrobuuste grassoorten. Inagro vliegt met zijn drone boven graanpercelen en verwerkt de beelden tot taakkaarten waarmee akkerbouwers plaatsspecifiek kunnen bemesten.

Meer weten over de mogelijkheden van drones in de landbouw? Lees geVILT.

Beeld: Robin Reynders

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek