header.home link

Gentse Goesting brengt landbouwers en verwerkers bijeen

27 juli 2022

Samen met Generation Food en met financiële ondersteuning van stad Gent organiseerde de bedrijfsgilde Schelde-Leie een geslaagd netwerkevent waar landbouwers en verwerkers in het Gentse contacten konden leggen. De eerste “Gentse goesting” onder de stralende zon was een succes.

boerenbond

Geert Derycke, voorzitter van de bedrijfsgilde legt uit waarom het event belangrijk is voor de Gentse landbouw: “In en rond Gent produceren heel wat familiale landbouwbedrijven granen, melk, vlees en aardappelen voor de lange keten. Directe verkoop aan de consument is niet voor elke landbouwer haalbaar. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe samenwerkingen die een meerwaarde opleveren voor elke schakel in de keten.”

Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen in Gent sloot zich daarbij aan: “Binnen de Gentse voedselstrategie moedigt stad Gent de landbouwers en andere schakels in de keten aan om te gaan samenwerken. Ook voor het verwerken van reststromen ziet ze nog heel wat potentieel waarbij stad en platteland elkaar versterken.”

Het gesprek met David De Coster van de Zuivelarij – bekend van hun kaas Berloumi - en Wim Ballieu van Balls & Glory leverde heel wat interessante boeiende inzichten op over de uitdagingen in de food sector en de aandachtspunten waar producenten en verwerkers voor moeten waken als ze overwegen om te gaan samenwerken. Slagerszoon en geboren Gentenaar Ballieu benadrukte dat voedsel produceren een vak op zich is, net als verwerken en verkopen: “Daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen. De korte keten gaat niet zozeer over afstand, want de meeste van onze export gaat ook  gewoon naar onze onmiddellijke buurlanden, maar over een juiste waardering van elke schakel in de keten.”

Respect

David De Coster is kok van opleiding en begon 8 jaar geleden kaas te maken, zowel van bio- als van gangbare melk en zowel van geiten als van koeien. “Met een goed concept bij een product, waarbij de landbouwer mee in beeld komt, kan je je onderscheiden in de markt. Mensen zijn op zoek naar verhalen waarin ze zich herkennen, dat verklaarde het succes van de korte keten tijdens Corona en die trend zie ik niet verdwijnen. Dit zorgt voor waardering voor de boer maar moet ook een betere prijs opleveren. Het is zo belangrijk dat de boer die prijs weet te zetten,  door de specialisatie lijken boeren het soms afgeleerd om dat te berekenen. Belangrijk is ook dat we samen aan iets bouwen. Ik heb mijn producenten jarenlang een betere marktprijs gegeven, nu helpen zij mij een beetje. Dat zorgt voor vertrouwen om samen door te gaan.”

De Coster en Ballieu zijn het er over eens dat ook de korte keten een bepaalde schaal nodig hebt om rendabel te zijn. “Onderschat niet welk handicap de korte keten heeft op vlak van distributie ten opzichte van de grote ketens en de grote verdelers. Zonder de juiste schaal die alles helpt betaalbaar houden kom je er ook in de korte keten niet.” Beide vinden dat er veel werk overblijft om de consument te informeren over het voedsel dat ze kopen. “Of een boer nu voor gangbaar voor de lange keten produceert of biologisch voor de korte keten, alle landbouwers verdienen ons respect en hebben bestaansrecht. Het gaat erover dat keuzes en afwegingen worden uitgelegd aan de consument, want die staat er veel te weinig bij stil”, besloot Ballieu.

Na een lekkere hap aan de foodtruck van Balls & Glory, stond er nog een actief netwerkmoment op de agenda. Via speeddates werden elke 10 minuten nieuwe groepen gevormd zodat veel contacten vorm kregen.

Info over Cropdiva, een project dat werk maakt van regionale ketens, lees je hier.

Info over Gentse kweek, een project van bedrijfsgilde Schelde-Leie om landbouw in de Gentse stadsrand in de kijker te plaatsen, lees je hier.

Info over Generation Food, een initiatief van Boerenbond om samenwerking in de keten te stimuleren, lees je hier

Bron: Boerenbond / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek