header.home link

Geen faire handelsregels voor ruim 3 op 10 melkveehouders?

18 juni 2021

Als België de Europese richtlijn rond oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingssector omzet in nationale wetgeving op de manier die nu is voorzien, dan wordt 35 procent van de Belgische melkveehouders niet beschermd. Dat heeft Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie Zuivel (BCZ) gezegd tijdens de jaarvergadering van de organisatie. Hij wijst erop dat deze richtlijn uniek is en dat het echt belangrijk is om deze kans ten volle te benutten.

Lees meer over:

Begin juni keurde de federale ministerraad een wetsvoorstel goed dat de Europese richtlijn rond oneerlijke handelspraktijken uit 2019 omzet in nationaal recht. De bedoeling van de richtlijn is om bedrijven beter te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van afnemers die over het algemeen een sterkere marktpositie hebben. De richtlijn bevat een minimale lijst van verboden handelspraktijken tussen handelaars en leveranciers in de agrovoedingsketen, en minimale regels rond controle.

In het wetsvoorstel dat door de ministerraad werd goedgekeurd wordt evenwel een jaaromzetdrempel ingebouwd van 350 miljoen euro. Bedrijven met een hogere omzet worden door de nieuwe wetgeving niet beschermd. Daar kwam al gauw protest tegen van onder meer de landbouworganisaties en Fevia, de federatie van de voedingsindustrie. Onder meer coöperaties halen immers al snel zo’n omzetcijfer en zouden dus niet beschermd worden tegen oneerlijke handelspraktijken. Ondertussen is beslist dat een uitzondering zal worden gemaakt voor coöperaties.

Uitgelicht
De federale ministerraad heeft vrijdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Europese richtlijn rond oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingssector omzet in nationaal rec...
7 juni 2021 Lees meer

“Dat vangt een stukje van het probleem op”, zegt Renaat Debergh, “maar verschillende verwerkende bedrijven vallen toch nog buiten de wetgeving en blijven onbeschermd.” Zonder de uitzondering voor de coöperaties zullen vier zuivelverwerkers boven het plafond van 350 miljoen euro uitkomen. “Zij halen de melk op van 70 procent van de melkveehouders. Hou je wel rekening met de uitzondering voor coöperaties, dan betekent dit dat nog steeds 35 procent van de melkveehouders niet beschermd zijn tegen oneerlijke handelspraktijken.”

Voor BCZ is het nochtans duidelijk: unfair is unfair, ongeacht de grootte. “Je kan het niet maken om een beetje fair te zijn”, meent Debergh. Hij zag de omzetting van de richtlijn als een historische kans, maar die is met dit plafond voor een groot stuk verkeken. “De lobby van de retail is duidelijk zeer groot. Je kan je de vraag stellen waarom die retail zo gekant tegen eerlijke handelspraktijken, maar door de vraag te stellen heb je ze wellicht al beantwoord”, klonk het scherp.  

renaat debergh BCZ

Je kan je de vraag stellen waarom de retail zo gekant is tegen eerlijke handelspraktijken, maar door de vraag te stellen heb je ze wellicht al beantwoord

Renaat Debergh - Afgevaardigd bestuurder BCZ

De redenering die de federale overheid hanteert, is dat grote bedrijven met een omzet die boven 350 miljoen euro ligt, voldoende marktmacht hebben om tegen een Albert Heijn of een Colruyt te kunnen opboksen. “Maar die omzet is toch geen indicator”, benadrukt BCZ. “Als een bedrijf bijvoorbeeld vooral exportgericht is en maar een kleine afzet heeft in het eigen land, dan is er van een sterke positie toch ook geen sprake?”

Debergh wijst erop dat van de negen Europese lidstaten die de richtlijn al hebben omgezet in nationale wetgeving, er acht het omzetplafond geschrapt hebben. Daarom lanceert BCZ een oproep aan de federale regering om dit plafond alsnog te schrappen. Het rekent daarvoor ook op de steun van de regionale landbouwministers om hun stem te laten horen.

paneldebat BCZ jaarvergadering 2020

Waals landbouwminister Willy Borsus (MR) leek alvast oor te hebben voor die vraag en wil in dialoog gaan met het federale niveau. “Ik ben voorstander van concurrentie, maar een aantal regels die misbruiken tegengaan, lijken mij zeker terecht”, reageerde hij op een paneldebat naar aanleiding van de algemene vergadering van BCZ. “Ik volg de vraag om dat plafond te schrappen. Unfair is inderdaad unfair, of het nu gaat om grote of om kleine bedrijven.”

Ook zijn Vlaamse collega Hilde Crevits (CD&V) beloofde dit op te nemen met haar federale collega’s. “Ik snap de vrees die in de sector leeft. De positie van de boer in de keten verdient aandacht”, stelt ze. “Andere lidstaten die geen plafond hebben ingelast, hebben alvast getoond dat er ruimte is om iets te doen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek