header.home link

FAVV spoort frauduleuze praktijken in de tonijnindustrie op

2 juni 2021

Eind 2020 voerde het FAVV een speciale controleactie op tonijn. Tijdens de actie werd nagegaan welke (en hoe frequent) frauduleuze technieken worden uitgevoerd die de bederfelijkheid van tonijn verbergen om het product verser te laten lijken. “Pogingen om te frauderen zullen er altijd zijn en fraudetechnieken evolueren voortdurend”, klinkt het bij het FAVV. “Naar aanleiding van de resultaten van de actie gaan we over tot vijf concrete acties.”

Lees meer over:

Sushi en sashimi zijn de laatste jaren goed ingeburgerd geraakt in ons eetpatroon en de consumptie van verse tonijn neemt toe. “Er is ook een keerzijde”, klinkt het bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). “De voedseltrend levert inspiratie op voor fraudeurs. Zij deinzen niet terug om de volksgezondheid in gevaar te brengen om een financieel voordeel te bekomen.”

Fraudeurs zorgen ervoor dat de tonijn zijn rode kleur behoudt waardoor deze langer vers lijkt. Hoewel de tonijn vers lijkt, die technieken er niet voor dat het bedervingsproces wordt vertraagd. “De consument wordt bedrogen en riskeert een voedselvergiftiging”, reageert het FAVV.

Speciale actie ‘Tonijn 2020’

Met de actie ‘Tonijn 2020’ kon het FAVV een overzicht maken van de verschillende fraudetechnieken die worden gebruikt om tonijn te bewerken: het toevoegen van kleurstoffen, nitrieten of nitraten, de tonijn roken met behulp van koolstofmonoxide, enzovoort. “Op die manier kunnen, indien nodig, de controles op het terrein worden aangepast”, legt Hélèn Bonte, woordvoerder van het FAVV, uit.

De actie Tonijn 2020 werd gecoördineerd door de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV, in samenwerking met de controleurs van elke lokale controle eenheid (LCE) van het FAVV. “Tussen de maanden september en december 2020 nam het FAVV 45 stalen in heel België”, klinkt het. “Zowel bij detailhandels (verse en diepgevroren tonijn) als bij groothandelaars (diepgevroren tonijn). Producten kunnen op verschillende parameters worden geanalyseerd, wat leidde tot 92 analyses tijdens deze actie.”

De actie bracht twee verschillende illegale praktijken aan het licht en zorgde voor de inbeslagname van bijna 80 ton tonijn

FAVV

Roken met koolstofmonoxide

De actie bracht twee verschillende illegale praktijken aan het licht en zorgde voor de inbeslagname van bijna 80 ton tonijn. 92 procent van de niet-conforme producten werden geïmporteerd uit Azië.

“Hoewel andere Europese landen in het verleden tonijn hebben ontdekt die werd behandeld met koolstofmonoxide, is het de eerste keer dat het FAVV bewijzen heeft gevonden voor het gebruik van deze techniek”, aldus het FAVV. Voor elk niet-conform lot nam het Agentschap maatregelen: vernietiging of heruitvoer van de producten en een melding via het netwerk voor fraudebestrijding van de Europese Commissie (AAC-Food Fraud Network).

Concrete acties

De alarmerende resultaten zorgen ervoor dat het FAVV zijn fraudebestrijding bij tonijn verder zet aan de hand van vijf concrete acties.

  1. De analyse op koolstofmonoxide wordt opgenomen in de routinecontroles van het FAVV (controleprogramma van 2021)

  2. Verdere controle op de invoer van tonijn die afkomstig is uit derde landen (met een focus op producten waarbij ‘licht gerookt’ wordt vermeld op het etiket)

  3. Bewustmaking van de consument: we willen de consument erop wijzen dat ze voorzichtig moeten zijn met te verleidelijke aanbiedingen. Een te felle kleur van tonijn betekent niet noodzakelijk dat de vis verser is. De consument kan steeds contact opnemen met het FAVV (via het meldpunt) wanneer hij twijfelt over de veiligheid van een product. Elke vraag of klacht wordt zorgvuldig behandeld door onze experten.

  4. Waakzaam blijven en fraudesignalen opvangen: pogingen tot fraude zullen er altijd zijn en de technieken die worden gebruikt evolueren voortdurend. Het FAVV en de controleurs op het terrein blijven waakzaam en stellen hun kennis voortdurend bij.

  5. Communiceren via een netwerk: informatie wordt uitgewisseld onder lidstaten die deel uitmaken van het netwerk voor fraudebestrijding van de Europese Commissie (AAC-Food Fraud Network). In dit netwerk speelt het FAVV een pioniersrol. Het FAVV neemt deel aan internationale acties voor fraudebestrijding, enz. Fraudeurs werken namelijk over grenzen heen.

“Deze speciale actie illustreert eens te meer de bijzondere inspanningen die het FAVV levert om alle vormen van fraude te bestrijden met het oog op een betere bescherming van de consument, maar ook van de gezondheid van dieren en planten”, reageert David Clarinval, federaal minister van Landbouw. “Deze bescherming wordt geboden aan de hand van de honderden routinecontroles die dagelijks worden uitgevoerd en door controles op ingevoerde producten. In 2020 heeft de nationale opsporingseenheid van het FAVV bijna 800 fraudedossiers behandeld. Al deze acties hebben één doel: de gezondheid van de consumenten beschermen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek