header.home link

Expertenpanel voor aanpak stikstof voorgesteld

28 januari 2021

Vlaanderen worstelt al tientallen jaren met de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden. “Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS) voor te kunnen stellen”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “De regering laat zich bijstaan door een expertenpanel onder het voorzitterschap van Silvia Lenaerts, vicerector van de Universiteit van Antwerpen.”

Lees meer over:

Op te veel plaatsen in Vlaanderen leidt de neerslag van stikstof tot een achteruitgang van de natuurwaarden, een slechtere lucht- en waterkwaliteit, het uitsterven van belangrijke diersoorten en een verstoring van de biodiversiteit. “Om het hoofd te bieden aan die uitdaging en rechtszekerheid te garanderen bij de verdere vergunningverlening, is het de bedoeling om zo snel mogelijk een definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS) voor te kunnen stellen”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Om ervoor te zorgen dat de definitieve PAS voor voldoende rechtszekerheid en effectiviteit zorgt, laat de regering zich nu ook bijstaan door een expertenpanel onder het voorzitterschap van Silvia Lenaerts, vicerector van de Universiteit van Antwerpen.

We pakken deze uitdaging niet alleen aan omdat Europa daartoe verplichtingen oplegt

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

“Als goede huismoeder is het onze ambitie om onze natuur in goede staat van instandhouding te brengen, net als we onze luchtkwaliteit sterk willen verbeteren”, aldus minister Demir. “We pakken deze uitdaging dus niet alleen aan omdat Europa daartoe verplichtingen oplegt. Ook de voorbije maanden zaten we niet stil en troffen we voorbereidingen.”

Zo werd binnen het beleidsdomein Omgeving alle kennis gebundeld in één dienst Stikstof. Ook is er heel wat overleg geweest met belangrijke stakeholders waaronder de landbouworganisaties, de industrie (Voka, Essenscia, havenbedrijf) en de milieu- en natuurorganisaties. Tijdens het Milieuforum van de Vlaamse industrie eind vorig jaar kaartte Demir het belang van PAS voor de Vlaamse industrie aan.

De definitieve PAS zal aan een plan-milieueffectenrapport onderworpen worden, met bijhorend openbaar onderzoek, om de milieu-effecten van de verschillende mogelijke scenario’s in kaart te brengen.

Onafhankelijke experten

De Vlaamse regering stelde de volgende academische en juridische experten aan voor het zogenaamde PAS-panel:

  • Silvia Lenaerts (voorzitter), vicerector aan de Universiteit van Antwerpen

  • Peter De Smedt, advocaat en namens de Minaraad vertegenwoordiger in de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

  • Steven Van Passel, professor Environmental Economics aan de Universiteit van Antwerpen

  • Johan Eyckmans, professor Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven

  • Guido Van Huylenbroeck, professor landbouweconomie aan de Universiteit van Gent

  • Kurt Deketelaere, hoogleraar Publiekrecht aan de KU Leuven

Het PAS-panel zal zich mee buigen over de maatregelen van de Vlaamse regering om de nodige vooruitgang te kunnen boeken om stikstof te doen dalen. Ook zullen zij onderzoeken welke budgettaire en maatschappelijke impact deze maatregelen, of het niet nemen van maatregelen, hebben op burgers en bedrijven. Ze zullen de kostenefficiëntie van de voorgestelde maatregelen onderzoeken, dat wil zeggen de kostprijs ervan in verhouding tot de (effectiviteit van de) stikstofreductie die ermee gerealiseerd kan worden.

Minister Demir zal het PAS-panel nog aanvullen met één of meerdere Nederlandse experts. Ook in Nederland leidde stikstofneerslag en het beleid errond immers tot de nodige beroering. “Tijdens bilaterale ontmoetingen met de bevoegde Nederlandse minister en tijdens de Vlaams-Nederlandse top van november 2020 spraken Vlaanderen en Nederland af samen te werken, onder meer omdat het stikstofbeleid zeker in de grensregio’s op elkaar afgestemd moet worden”, klinkt het.

De stikstofproblematiek is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

De panelleden kunnen beroep doen op de betrokken Vlaamse administraties voor inhoudelijke en praktische ondersteuning van hun werkzaamheden. “Parallel aan de werkzaamheden van het PAS-panel zal veel overleg volgen met de verschillende stakeholders, waaronder de Vlaamse industrie en de landbouwsector”, besluit minister Demir. “De stikstofproblematiek is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan en we pakken dit, onder meer na de ervaringen vanuit Nederland, op de best mogelijk manier aan.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek