header.home link

Europese schoolfruitactie onder aandacht gebracht bij start nieuwe schooljaar

1 september 2022

Verschillende Europese parlementsleden hebben bij de start van het nieuwe schooljaar appels uitgedeeld in een aantal Belgische scholen. Daarmee willen ze het belang van gezonde voedingsgewoonten onder de aandacht brengen en het Europees programma rond schoolfruit dat daar volop op inzet.

Lees meer over:
schoolfruitactie tom vandenkendelaere

Oog voor Lekkers en Snack & Chill

Wie oud genoeg is, herinnert zich waarschijnlijk de melkprogramma’s van de Europese Unie uit de jaren ’70 dat kinderen wilde aanmoedigen om meer melk te drinken. Nadien volgden er nog verschillende programma’s waarin landbouwproducten aan kinderen werden geleverd. Ook vandaag nog heeft de EU zo’n schoolprogramma dat al loopt sinds 2017 en afloopt in 2023. Het zet in op het uitdelen van fruit, groenten, melk en melkproducten, gecombineerd met de nodige voorlichting, aan kinderen.

 Sinds 2017 biedt Europa op deze manier jaarlijks aan ongeveer 420.000 Belgische kinderen per jaar een gezond tussendoortje aan. Op Europees niveau worden meer dan 20 miljoen kinderen bereikt. In totaal werden al 240.000 ton aan groenten en fruit en 580.000 liter melk uitgedeeld via het schoolprogramma. Jaarlijks is een budget van 250 miljoen euro voorzien. België ontvangt ongeveer vijf miljoen euro uit deze enveloppe.

In Vlaanderen is dat geld aangewend om het programma ‘Oog voor Lekkers’ op te zetten. Scholen die eraan deelnemen, krijgen één dag in de week fruit of groenten of maximaal drie porties melk om aan hun leerlingen aan te bieden. Voor de secundaire scholen kreeg dit programma de naam ‘Snack & Chill’. Het moet scholen helpen om gezonde snacks in een gezellig kader aan te bieden.

Administratieve rompslomp

Een onderzoek door het Europees Parlement naar de effectiviteit van het huidige programma toont aan dat, ondanks een aanzienlijke mate van flexibiliteit bij de implementatie in de lidstaten, scholen en leveranciers met veel administratieve rompslomp te maken hebben. Dit vermindert de doeltreffendheid van het programma. Het onderzoek bracht ook aan het licht dat scholen belang aan het programma hechten. Het toont ook aan dat het programma best, op Europees vlak, verdergezet wordt.

Momenteel is het nog niet duidelijk of dit ook effectief zal gebeuren. “Het huidige programma eindigt in 2023 en er moet stilaan een beslissing komen over de toekomst”, legt Joeri Hamvas van het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in België uit. “In de ‘Farm to Fork’-strategie heeft de Europese Commissie aangegeven dat de bijdrage van het programma aan de consumptie van duurzaam voedsel vergroot moet worden. Er volgt nog een procedure om de uitvoering van de nationale programma’s te evalueren en eventueel te wijzigen.”

Start van het schooljaar

Om de aandacht te vestigen op het belang van het programma hebben zes Belgische Europarlementairen bij de start van het nieuwe schooljaar biologische appels uitgedeeld. Tom Vandenkendelaere (CD&V) deed dat op een basisschool in Roeselare, Hilde Vautmans (OpenVLD) trok naar Engelmanshoven en Cindy Franssen (CD&V) naar Oudenaarde. In Wallonië gingen Marc Tarabella (PS), Benoît Lutgen (Les Engagés) en Olivier Chastel (MR) naar scholen in Ans, Bastogne en Charleroi.

“Een stuk fruit tijdens de speeltijd is lang niet voor alle kinderen het logische tussendoortje”, zei Vandenkendelaere bij de uitdeelactie in zijn thuisstad Roeselare. “Dat zou het nochtans moeten zijn, want het is lekker, gezond en bovendien van hier. Daarom investeert Europa jaar na jaar in de promotie ervan, bij ons via VLAM. De gezondheid van onze kinderen blijft belangrijk, ook in moeilijke tijden zoals nu met stijgende prijzen voor voedsel en energie.”

Bron: Eigen berichgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek