header.home link

Europese Commissie wil tegen 2030 bodemvisserij in beschermde gebieden afschaffen

21 februari 2023

De Europese Commissie wil bodemvisserij met gesleept tuig tegen 2030 geleidelijk afschaffen in alle beschermde mariene gebieden. De maatregel staat in een actieplan voor de bescherming en het herstel van mariene ecosystemen dat de Commissie dinsdag heeft gepubliceerd.

Lees meer over:

In het plan vraagt de Commissie aan de lidstaten om gezamenlijke aanbevelingen voor te stellen en nationale maatregelen te nemen om de bodemvisserij tegen 2030 geleidelijk af te schaffen in beschermde gebieden. Die beslaan ongeveer 12 procent van de Europese wateren. Tegen maart 2024 moeten de eerste maatregelen gepresenteerd worden voor de Natura 2000-gebieden.

Om het herstel van kwetsbare ecosystemen op de zeebodem te bevorderen, is bodemvisserij dieper dan 800 meter sinds 2016 verboden in de Europese Unie. Vorig jaar besloot de Commissie ook om de praktijk te verbieden tussen 400 en 800 meter diepte in een aantal gevoelige zones in het noordoosten van de Atlantische Oceaan.

Niettemin blijft bodemvisserij met bijvoorbeeld sleepnetten, staande kieuwnetten of grondbeugen "zeer wijdverspreid", met name in 80 tot 90 procent van de exploiteerbare zones in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, in veel Natura 2000-gebieden en andere beschermde gebieden.

Volgens de Europese Commissie kampt de sector niet alleen met een te hoog brandstofverbruik en te hoge CO2-uitstoot, maar moet er ook dringend iets gedaan worden aan het afschrapen van de zeebodem. Die praktijk vernietigt ecosystemen die zelf koolstofputten zijn, het verzwakt vispopulaties die zich er voortplanten en het werkt ook bijvangsten in de hand door een gebrek aan selectiviteit.

De Commissie vraagt ook aan de lidstaten om instandhoudingsmaatregelen voor de visserij te nemen om beschermde mariene gebieden (MPA's) doeltreffend te beschermen. Op die manier moet uitvoering gegeven worden aan de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de daarin voorziene ambitie om 30 procent van de zeeën wettelijk en doeltreffend te beschermen.

De European Bottomfish Alliance (EBFA), die 20.000 vissers uit 14 landen vertegenwoordigt, stelt dat het verbod op trawlvisserij in beschermde gebieden "7.000 vaartuigen in gevaar zal brengen", wat overeenkomt met "25 procent van de in de EU aangelande hoeveelheden en 38 procent van de totale inkomsten van de Europese vloot".

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek