header.home link

Europa zet ‘carbon farming’ initiatief in gang

11 mei 2021

De Europese Commissie heeft de resultaten van een twee jaar durende studie over ‘carbon farming’ – of koolstoflandbouw – gepubliceerd. Daarin werd onderzocht hoe koolstoflandbouw in de EU kan worden opgezet en uitgevoerd. Voortbouwend op deze studie, wil de Commissie eind 2021 een heus koolstoflandbouw-initiatief lanceren waarin de praktijk als een nieuw en groen verdienmodel naar voor wordt geschoven.

Lees meer over:
CarbonFarming_bodem koolstoflandbouw_Inagro

Bodems zijn niet alleen cruciaal in onze voedselvoorziening, ze spelen ook een belangrijke rol in het klimaatverhaal: er kan namelijk CO2 in opgeslagen worden. Om Europese land- en tuinbouwers te stimuleren om hun bodems als CO2-opslagplaats te gebruiken, liet de Europese Commissie een studie uitvoeren naar ‘carbon farming’ – koolstoflandbouw. Tussen 2018 en 2020 werden de belangrijkste kwesties, uitdagingen, trade-offs en ontwerpopties voor de ontwikkeling van koolstoflandbouw onderzocht.

“Resultaatgerichte koolstoflandbouw kan een belangrijke bijdrage leveren kan leveren aan de inspanningen van de EU om de klimaatverandering aan te pakken”, concluderen de onderzoekers. Ze geven ook enkele richtlijnen mee om die koolstoflandbouw op te schalen. “Eerst en vooral moeten op lokaal of regionaal niveau proefinitiatieven worden ontwikkeld om ervaring op te doen met het opschalen van koolstoflandbouw. Zo kan bijvoorbeeld de certificering van koolstofverwijdering, worden verbeterd.”

Door CO2 uit de lucht te halen, helpen landbouwers de EU om klimaatneutraal te worden. “En die inspanningen moeten beloond worden”, klinkt het bij de Europese Commissie. “Daarom zullen we, zoals aangekondigd in de boer-tot-bord strategie, koolstoflandbouw promoten als een nieuw en groen bedrijfsmodel. Dit levert een nieuwe bron van inkomsten voor degenen die aan koolstofopslag doen.” De Commissie laat ook weten dat het een regelgevingskader zal ontwikkelen voor de certificering van koolstofverwijderingen. Tegen eind 2021 zou een actieplan voor beide initiatieven moeten klaar liggen.

Lees de studie hier
Lees de studie hier

“Onze klimaatmaatregelen moeten in de eerste plaats de door de mens veroorzaakte emissies terugdringen, maar we moeten ook de natuurlijke koolstofputten herstellen en beschermen, zodat we CO2 uit de atmosfeer kunnen opvangen en opslaan in onze bodems en bossen”, reageert Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal. “Koolstoflandbouw biedt nieuwe inkomensmogelijkheden voor landbouwers. Het is een voorbeeld van hoe we landbouwpraktijken die ons helpen de klimaat- en biodiversiteitscrises te bestrijden, kunnen belonen.”

De lidstaten zullen de uitrol van koolstoflandbouwpraktijken kunnen versnellen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), bijvoorbeeld via ecoregelingen of steun voor plattelandsontwikkeling, en via staatssteun. Afhankelijk van het resultaat van de GLB-onderhandelingen kunnen de landbouwers tussen 38 en 58 miljard euro aan ecoregelingen ontvangen.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek