header.home link

EU-commissies Landbouw en Leefmilieu willen ambitieuzere Farm-to-Fork-strategie

12 september 2021

De landbouw- en milieucommissie van het Europees parlement hebben een eigen initiatiefrapport goedgekeurd over de Farm-to-Fork-strategie. “Daarin staan een aantal interessante voorstellen over onder meer innovatie, carbon farming, handel en het versterken van landbouwcoöperaties, maar een aantal andere plaatsen onze voedselzekerheid en de toekomst van de Europese landbouw op de helling”, zegt Copa-Cogeca, de koepel van Europese landbouworganisaties.

Lees meer over:

De Farm-to-Fork-strategie is een centraal element in de Green Deal van de Europese Commissie. De strategie moet de basis vormen van de groene transitie binnen landbouw- en voedingssector en heeft als doel om de voedselsystemen van de EU eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken. De afgelopen dagen stond de strategie op de agenda van de Commissie Landbouw en in de Commissie Leefmilieu van het Europees Parlement. Nadat eerst een aantal aanvullende voorstellen en doelstellingen werden geformuleerd, werd de Farm-to-Fork-strategie met aanvullingen vrijdag goedgekeurd.

"Juiste antwoord op juiste moment"

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is tevreden met het initiatiefrapport van de Commissies Landbouw en Leefmilieu. “Europese boeren worden vandaag geconfronteerd met een steeds veeleisender, complexer en vaak onsamenhangend milieu- en klimaatbeleid. Ze hebben nood aan een samenhangend en voorspelbaar kader dat hen in staat stelt om van duurzame landbouw een economisch levensvatbaar businessmodel te maken. De Farm-to-Fork-strategie en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn het juiste antwoord op het juiste moment en combineren de verwachtingen van onze burgers met kansen voor boeren”, stelt ze.

Vautmans ziet het stimuleren van nieuwe technologieën en het verbeteren van de biodiversiteit in de landbouw als een belangrijk onderdeel van die strategie. “Net als de strategieën die focussen op het reduceren van voedselverspilling, het versterken van de positie van onze landbouwers in de voedselvoorzieningsketen, circulaire economie, de promotie van lokale voeding in het beter informeren van consumenten zodat zij bewust keuzes kunnen maken in de voeding die zij kopen en consumeren, kunnen helpen om de duurzaamheid van de voedselketen te verhogen.”

"Rode lijn overschreden"

Copa-Cogeca is van mening dat de finale tekst een aantal interessante voorstellen bevat, zeker als het gaat over innovatie, carbon farming, handel en de versterking van coöperaties in de voedselketen. “Een beperkt aantal voorstellen, maar wel met een grote impact, overschrijden echter een rode lijn en brengen onze voedselsoevereiniteit, de toekomst van de landbouw en van onze plattelandsgebieden in gevaar”, zegt de koepel van Europese landbouworganisaties. “Toch hebben de parlementsleden beslist om verder te gaan dan het voorstel van de Europese Commissie en op die manier maken ze de broodnodige transitie voor landbouwers onhaalbaar.”

Als de strategie leidt tot een vermindering van de milieu-impact van landbouw, dan is dit vooral een gevolg van de verplaatsing van de productie naar derde landen

Europese agrovoedingssector

Een hele reeks Europese organisaties die de belangen van de agrovoedingssector verdedigen, gaven eerder al aan zeer ongerust te zijn over de Farm-to-Fork-strategie en de mogelijke extra eisen en doelstellingen die de Europese parlementsleden van de Commissie Landbouw en Leefmilieu. “In het oorspronkelijke voorstel zal de strategie al leiden tot een aanzienlijke daling van de productie en een aanzienlijke stijging van de kosten voor de landbouwers”, klonk het. De Europese agrovoedingssector wees er bovendien op dat als  de strategie leidt tot een vermindering van de milieu-impact van de landbouw, dat dit dan vooral een gevolg zal zijn van de verplaatsing van de productie naar derde landen.”

De belangenorganisaties verwijzen daarbij naar een studie van het Joint Research Centre (JRC), de wetenschappelijke studiedienst van de Europese Commissie, waarin de impact van de Farm-to-Fork-strategie werd onderzocht. “De resultaten van deze studie werden niet op grote schaal verspreid, maar zijn toch zorgwekkend: de vlaggenschipstrategie van de Commissie blijkt een bijzonder negatieve impact te hebben voor de agrovoedingssector”, aldus een gezamenlijk persbericht.

Nood aan pragmatisch beleidskader

De organisaties onderschrijven het belang van de noodzaak van de landbouwsector om zich aan te passen aan de milieu-uitdagingen. “Landbouwers en de rest van de keten trachten elke dag, ondanks de huidige moeilijke economische situatie, te voldoen aan de eisen rond emissiebeperkingen, biodiversiteit en dierenwelzijn. Als de EU wil dat wij daarin slagen, dan zal zij ons moeten steunen met een pragmatische beleidskader dat gebaseerd is op realistische doelstellingen die in lijn zijn met het Europees handelsbeleid waarbij er voor invoer dezelfde voorwaarde gelden als voor de eigen productie.”

De Europese agrovoedingssector wil ook dat de Europese Unie de sector de nodige bijstand verleent om die duurzame transitie te maken. “Ecologische duurzaamheid kan niet los gezien worden van sociale en economische duurzaamheid”, benadrukken de organisaties. Ze vragen dan ook dat van alle nieuwe of bijkomende voorstellen die werden gelanceerd, eerst een kostenraming en impactstudie gebeurt.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek