header.home link

EU-actieplan voor betere uitvoering natuurrichtlijnen

5 mei 2017
De habitat- en vogelrichtlijn hebben de ‘fitheidstest’ doorstaan zodat de Europese Commissie ze behoudt en hun uitvoering gaat verbeteren. Daartoe wordt een nieuw actieplan gelanceerd “om de bescherming van de natuur en de biodiversiteit te verbeteren ten voordele van de burgers en de economie”. Het plan bevat 15 maatregelen die tussen nu en 2019 in de praktijk moeten worden gebracht. Meer samenwerken en beter communiceren zijn er daar twee van. “Een belangrijke stap vooruit. Maar om het plan te doen slagen, moet de Commissie ook de oorzaken van het biodiversiteitsverlies durven aanpakken“, klinkt het bij Birdlife, de Europese koepel van natuur- en milieuorganisaties, waarvan ook Natuurpunt lid is.
Lees meer over:

De habitat- en vogelrichtlijn hebben de ‘fitheidstest’ doorstaan zodat de Europese Commissie ze behoudt en hun uitvoering gaat verbeteren. Daartoe wordt een nieuw actieplan gelanceerd “om de bescherming van de natuur en de biodiversiteit te verbeteren ten voordele van de burgers en de economie”. Het plan bevat 15 maatregelen die tussen nu en 2019 in de praktijk moeten worden gebracht. Meer samenwerken en beter communiceren zijn er daar twee van. “Een belangrijke stap vooruit. Maar om het plan te doen slagen, moet de Commissie ook de oorzaken van het biodiversiteitsverlies durven aanpakken“, klinkt het bij Birdlife, de Europese koepel van natuur- en milieuorganisaties, waarvan ook Natuurpunt lid is.

De habitat- en vogelrichtlijn vormen de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Beiden werden aan een geschiktheidscontrole onderworpen door de Europese Commissie, waarbij hun doeltreffendheid en efficiëntie zijn beoordeeld. Door een openbare raadpleging werden alle belanghebbenden daarbij betrokken. Meer dan een half miljoen burgers spraken hun steun uit voor de natuurrichtlijnen, een recordaantal voor een EU-enquête. Uit de controle is gebleken dat de EU-wetgeving geschikt is voor het beoogde doel, maar dat de uitvoering verbeterd moet worden. Met de verschillende belanghebbenden moet beter worden samengewerkt om resultaat te boeken.

Op basis van deze bevindingen is door een projectteam van tien leden van de Europese Commissie een actieplan opgesteld. Met 15 maatregelen wordt tussen nu en 2019 gemikt op een beter beheer van de Natura 2000 gebieden, een betere aansluiting tussen natuurbescherming en socio-economische activiteiten en nauwer contact met nationale autoriteiten, belanghebbenden en jongeren. Veel van de aangekondigde maatregelen vertoeven daarom in de sfeer van ‘samenwerken’ en ‘communiceren’. “Een intensieve samenwerking met belanghebbenden, en met name lokale en regionale autoriteiten, zal cruciaal zijn om de biodiversiteit te beschermen en te verzoenen met economische activiteiten”, zegt Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen.

Karl-Heinz Lambertz was als vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s ook bij het opstellen van het actieplan betrokken gezien de belangrijke rol die regionale en lokale autoriteiten bij de uitvoering van de richtlijnen spelen. Het actieplan stelt meer ondersteuning vanuit Brussel in het vooruitzicht zodat de wetgeving op het terrein beter toegepast kan worden. Lidstaten zullen bijvoorbeeld meer houvast hebben aan nieuwe of bijgewerkte richtsnoeren omtrent bouwvergunningsprocedures, de bescherming van soorten en de integratie van ecosysteemdiensten in besluitvorming. Naar het LIFE-budget voor natuurprojecten zullen tien procent meer middelen gaan, en tezelfdertijd zullen er meer synergieën moeten komen met de financiering van het landbouwbeleid. Ter ondersteuning van de communicatie over natuurbescherming zal 21 mei uitgeroepen worden tot Europese Natura 2000-dag.

Natuurpunt reageert opgetogen, maar denkt da er meer nodig is om de biodiversiteitscrisis een halt toe te roepen tegen 2020, zoals de Europese Commissie zich tot doel stelt. “Het actieplan maakt een sprong voorwaarts om de achterstand goed te maken die het Natura 2000-netwerk opgelopen heeft“, zegt beleidsmedewerker Benno Geertsma. “Een betere financiering en verbindingen tussen de versnipperde natuurgebieden zijn onontbeerlijk om de inspanningen te verzilveren”, aldus Geertsma. “Daarnaast dringt ook een radicale koerswijziging van het Europees landbouwbeleid zich op.”

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek