header.home link

"Eerste GLB-pijler haalt tweede pijler onderuit"

8 september 2016
De Verklaring van Cork was twintig jaar geleden min of meer het startschot van de tweede pijler van het Europese plattelandsbeleid. De plattelandseconomie moest hoogdringend een boost krijgen, en dat is ook gelukt. Alleen zijn de verwezenlijkingen en de vooruitgang die geboekt zijn binnen de tweede pijler tenietgedaan door de eerste pijler. Dat schrijven drie natuur- en milieuorganisaties in een brief aan bevoegd eurocommissaris Phil Hogan.

De Verklaring van Cork was twintig jaar geleden min of meer het startschot van de tweede pijler van het Europese plattelandsbeleid. De plattelandseconomie moest hoogdringend een boost krijgen, en dat is ook gelukt. Alleen zijn de verwezenlijkingen en de vooruitgang die geboekt zijn binnen de tweede pijler tenietgedaan door de eerste pijler. Dat schrijven drie natuur- en milieuorganisaties in een brief aan bevoegd eurocommissaris Phil Hogan.

Twintig jaar na de eerste verklaring is er nu ook een tweede verklaring van Cork die de neerslag is van een brede brainstorm over hoe het Europese plattelandsbeleid er zou kunnen uitzien en welke daarbij de belangrijkste uitdagingen zijn. Denk daarbij aan welvaartscreatie op het platteland, infrastructuur, klimaatverandering, innovatie, enzovoort. Het beleid dat aan de slag gaat met die uitdagingen zit vervat in de tweede pijler van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en heeft volgens BirdLife, CEEweb for Biodiversity en het European Environmental Bureau al heel wat mooie resultaten opgeleverd.

“Het Fonds voor Plattelandsontwikkeling is van het beste dat het Europese beleid al heeft voortgebracht”, zo klinkt het in een brief aan eurocommissaris Phil Hogan. “Kleinschalige boerderijen werden ondersteund, korte ketens mogelijk gemaakt en ook op milieu- en biodiversiteitsvlak zijn er heel wat lovenswaardige initiatieven genomen.” Toch is dat alles verre van genoeg gebleken, aldus de drie organisaties. “Het aantal boeren is gehalveerd, onze grondstoffenvoorraden zijn flink geslonken en met de biodiversiteit ging het steil bergaf.”

De oorzaak van die negatieve tendensen leggen de organisaties bij de grotere en invloedrijkere eerste pijler. “Die zou sinds het nieuwe GLB groener zijn dan ooit, maar de vergroening is een lege doos gebleken, en wij zijn niet de enigen die dat zeggen,” zo klinkt het onder meer bij BirdLife, dat eerder samen met een hele resem milieu- en natuurorganisaties ook al een fitnesscheck  van het GLB vroeg om de effectiviteit van de vergroeningsmaatregelen na te gaan.

“Verder zou je ook verwachten dat de Europese landbouwsector in goede gezondheid verkeert als je weet dat meer dan een derde van het totale Europese budget naar de landbouwsector gaat,” aldus het trio. “Dit is echter allesbehalve het geval: de sector sukkelt ook dit jaar van de ene crisis in de andere. Daar komt nog bij dat we voor een grote milieucrisis staan. In deze context geeft het GLB landbouwers de verkeerde signalen door overproductie te stimuleren. Dit beleid maakt de sector nóg gevoeliger voor prijsvolatiliteit en onvoorspelbaar weer.”

Lees de volledige brief hier.

Beeld: Dieter Coelembier (VLM)

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek