header.home link

"Duurzaam akkoord met VK cruciaal voor onze visserij"

29 januari 2020
De regering van Groot-Brittannië komt met een wet die een einde moet maken aan de automatische rechten van vissersboten uit de Europese Unie om in Britse wateren te vissen. "In de toekomst is toegang tot vissen in Britse wateren een zaak van het Verenigd Koninkrijk en zullen wij bepalen aan welke regels buitenlandse schepen zich moeten houden”, klinkt het bij het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Landbouw. De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) benadrukt in zijn meest recente rapport het grote belang van een duurzaam akkoord met het Verenigd Koninkrijk voor de Vlaamse visserij.
Lees meer over:

De regering van Groot-Brittannië komt met een wet die een einde moet maken aan de automatische rechten van vissersboten uit de Europese Unie om in Britse wateren te vissen. "In de toekomst is toegang tot vissen in Britse wateren een zaak van het Verenigd Koninkrijk en zullen wij bepalen aan welke regels buitenlandse schepen zich moeten houden”, klinkt het bij het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Landbouw. De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) benadrukt in zijn meest recente rapport het grote belang van een duurzaam akkoord met het Verenigd Koninkrijk voor de Vlaamse visserij.

Op 31 januari 2020 stapt het Verenigde Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie. Er treedt vervolgens een overgangsperiode in werking waarin beide blokken zullen onderhandelen over toekomstige (handels)relaties. Maar waar een eerdere ontwerpversie van het uittredingsakkoord de mogelijkheid voorzag om de overgangsperiode met maximaal twee jaar te verlengen, is deze mogelijkheid in het door het Britse Lagerhuis goedgekeurde akkoord geschrapt. Europese en Britse onderhandelaars zullen met andere woorden tegen 31 december 2020 een handelsakkoord moeten sluiten. Lukt dat niet, dan komt er alsnog een harde brexit.

Het Verenigd Koninkrijk werkt alvast aan nieuwe wetten die post-brexit in werking kunnen treden. "Wetgeving om het Verenigd Koninkrijk het recht te geven om als een onafhankelijk kuststaat te opereren en zijn eigen visbestanden duurzaam te beheren, buiten de EU om, wordt deze week nog aan het parlement voorgelegd", aldus het Brits ministerie van Milieu, Voedsel en Landbouw.

De nieuwe wetgeving moet garanderen dat het VK aan het einde van dit jaar uit het gemeenschappelijke visserijbeleid van de EU stapt. "In de toekomst is toegang tot vissen in Britse wateren een zaak van het Verenigd Koninkrijk en zullen wij bepalen aan welke regels buitenlandse schepen zich moeten houden", klinkt het aan de overkant van de plas.

“De Vlaamse visserij is erg gebaat met een duurzaam post-brexit akkoord”, klinkt het bij de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). “Onze vloot is sterk aanwezig in de Britse wateren en het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke schakel in de organisatie van materiaal- en vistransporten naar de Belgische thuishavens. We reiken de Vlaamse en federale beleidsmakers dan ook enkele concrete aanbevelingen aan om mee te nemen naar de onderhandelingstafel.”

Eerst en vooral vraagt de SALV aan het beleid om ervoor te zorgen dat de EU tijdens onderhandelingen een status quo voor de toegang tot de Britse wateren en voor de verdeelsleutel van vangstrechten bepleit, en die in een duurzaam akkoord weet vast te leggen. “We adviseren ook om een gelijk speelveld te waarborgen tussen de EU en het VK, alsook tussen de EU-lidstaten onderling wat betreft de visserijactiviteiten en de visserijhandel”, klinkt het. “Verder vragen we dat transactiekosten van materiaal- en vistransporten tussen beide handelspartners als gevolg van administratie en wachttijden bij douane- en voedselveiligheidscontroles worden geminimaliseerd.”

“Tot slot vragen we om een ‘brexitcel voor visserij’ in te richten”, zegt Koen Carels, secretaris bij de SALV. Een aanspreekpunt dat het voorbereidings- en regelgevingsproces structureel verankert en alle relevante overheidsdiensten in België betrekt.”

Het volledige advies kan u hier terugvinden.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek