header.home link

DGZ en ARSIA maken digitale bedrijfsopvolging voor dierenartsen en veehouders mogelijk via app

18 mei 2021

Een handige app moet dierenartsen en veehouders voortaan helpen om bedrijfsbezoeken digitaal op te volgen. Deze bedrijfsmonitoring-app, die de naam ‘FarmFit’ kreeg, is het eerste resultaat van de nauwere samenwerking tussen Dierengezondheid Vlaanderen (DGZ) en zijn Waalse tegenhanger ARSIA. “Deze app creëert toegevoegde waarde voor dierenartsen en veehouders én geeft invulling aan onze engagementen rond antibioticareductie”, klinkt het.

digitaal applicatie smartphone

In februari 2020 tekenden de voorzitters van DGZ en ARSIA een intentieverklaring om nauwer te gaan samenwerking. “Met FarmFit werpt deze samenwerking nu concrete vruchten af. Het is het eerste product dat we gezamenlijk aanbieden aan onze klanten”, zegt Marc Lomba, afscheidnemend directeur van ARSIA. “FarmFit werd voor én samen met gebruikers uit de praktijk ontwikkeld. Er bleek immers grote behoefte aan een gebruiksvriendelijke digitale opvolging van bedrijfsbezoeken”, legt Denis Volckaert, afscheidnemend directeur van DGZ uit.

Krachtig instrument

“Wanneer een dierenarts een landbouwbedrijf bezoekt en zijn bevindingen met de veehouder bespreekt, kan hij die onmiddellijk en gemakkelijk via een smartphone of tablet registreren in FarmFit”, stelt DGZ. “Meteen kunnen ook opvolgacties en afspraken vastgelegd worden. Bij het volgende bedrijfsbezoek kunnen dierenartsen en veehouders dan meteen de gemaakte afspraken terug oppikken. Dit levert behoorlijk wat tijdswinst op, want het uittikken van verslagen is op die manier bijvoorbeeld verleden tijd. Met één klik kan de dierenarts ook een rapport met zijn bevindingen doorsturen naar de veehouder.”

Mijn veehouders-klanten appreciëren het verslag omdat ze nu een duidelijk overzicht hebben van wat er moet gebeuren

Dierenarts - pilootgebruiker FarmFit

Ook Cegeka, de softwareontwikkelaar van de app, is overtuigd van de voordelen van FarmFit. “Deze app is een krachtig instrument voor veehouders en dierenartsen voor een eigentijdse, digitale en mobiele aanpak van het bedrijfsmanagement. De focus op de eindgebruiker heeft steeds centraal gestaan voor DGZ en ARSIA. Bovendien is de app zo opgebouwd dat deze op maak kan worden ingezet voor bijkomende toepassingen in de landbouwsector”, zegt Tom Gilissen van Cegeka.

Koppeling met andere toepassingen

Een aantal bijkomende toepassingen zijn al voorzien. Zo werd er met het Voedselagentschap (FAVV) samengewerkt om er de binnenkort verplichte Bioveiligheidsaudit voor de varkenssector aan te koppelen. “FarmFit is dermate gebruiksvriendelijk dat dierenartsen eenvoudig en snel de wettelijk verplichte risico-enquête rond bioveiligheid kunnen uitvoeren”, zegt Jean-François Heymans, directeur-generaal Controlebeleid van het FAVV.

Ik ben blij dat DGZ FarmFit heeft ontwikkeld. Nu heb ik een goed houvast met handige checklists om een probleem te benaderen

Dierenarts - pilootgebruiker FarmFit

Jeroen Dewulf, hoogleraar Veterinaire Epidemiologie aan de UGent, is overtuigd van de meerwaarde van deze koppeling. “Er zullen meer gerichte bioveiligheidsadviezen voor varkensbedrijven uit voortvloeien die op een duurzame manier ingang kunnen vinden in de praktijk”, meent hij. Op die manier kunnen DGZ en ARSIA ook invulling geven aan de engagementen die er werden aangegaan binnen het AMCRA-convenant rond antibioticareductie.

DGZ en ARSIA staan ook open voor gesprekken met andere geïnteresseerde partijen die willen samenwerken. “Bijkomende versies van FarmFit zullen steeds in co-creatie met eindgebruikers en partners ontwikkeld worden”, zeggen Lomba en Volckaert. Zij zijn ervan overtuigd is dat FarmFit een onmisbare app is voor alle veehouders en dierenartsen die streven naar fittere en gezondere veebedrijven.  

FarmFit App
Logo-FarmFit-V1

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek