header.home link

Demir wil openbaar domein ontharden tegen wateroverlast

6 juli 2021

Niet alleen stenen voortuintjes moeten op de schop, ook de verharding in steden en gemeenten komt in het vizier van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ontharding is immers een belangrijk deel van de oplossing van het watervraagstuk. Daarom trekt ze 15 miljoen euro uit om lokale besturen te overtuigen om bestaande verhardingen in het openbaar domein uit te breken om zo ruimte te maken voor meer groen en waterinfiltratie.

Lees meer over:
demir-ontharding-1250

De wateroverlast van de voorbije weken bewees de noodzaak aan buffer- en wachtbekkens op de juiste locaties in Vlaanderen. “Maar die bekkens alleen zijn niet de oplossing”, zegt Demir. “Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa: vandaag is 16 procent van de oppervlakte verhard, wat het risico op overstromingen in de hand kan werken. Investeren in ruimte voor water én in ontharding is ook investeren in minder waterproblemen. Als we in onze pleinen en straten, steden en gemeenten water nergens de kans geven om in de grond te infiltreren, creëren we net de wateroverlast die vele mensen treft.”   

Lokale besturen leveren omgevingsvergunningen af, staan zelf in voor het inrichten van hun openbaar domein en spelen daarom een doorslaggevende rol. “Om hen warm te maken om een voorbeeldfunctie op te nemen rond ontharding en groenblauwe dooradering in onze dorpskernen gaat Vlaanderen helpen de meest ambitieuze en impactrijke onthardingsinvesteringen te realiseren”, zegt Demir. “Minder asfalt en beton en meer groen en waterinfiltratie is goed voor onze waterhuishouding, maar heeft ook positieve gevolgen voor iedereen die in de omgeving woont of werkt.”   

Investeren in ruimte voor water én in ontharding is ook investeren in minder waterproblemen

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

223 lokale besturen tonen interesse

Via ‘Vlaanderen breekt uit’ kunnen lokale besturen vanaf het najaar onthardingsprojecten indienen. Demir maakt daarvoor 15 miljoen euro vrij om mee te investeren in de meest ambitieuze lokale initiatieven. “Het draagvlak is er bij de steden en gemeenten”, aldus Demir. Ze verwijst naar het aantal inschrijvingen voor de webinar ‘Vlaanderen breekt uit’ dat het Departement Omgeving onlangs organiseerde. “Maar liefst 223 lokale besturen schreven zich in.” 

“Als gevolg van de klimaatverandering zullen we vaker te kampen hebben met extremere weersomstandigheden”, weet ook Demir. “Om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen die nieuwe realiteit met lange periodes van droogte afgewisseld door hevige regenval op heel korte tijd, hebben we de Blue Deal in het leven geroepen. Mee investeren in ontharden, waar dat mogelijk is, maakt daar een onlosmakelijk deel van uit.”    

Meer info via www.vlaanderenbreektuit.be.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek