header.home link

“De Kostwinners” gaan strijd aan tegen voedselverlies

29 september 2022

Op de Internationale Dag tegen Voedselverlies op 29 september heeft de Vlaamse overheid het nieuwe platform ‘De Kostwinners’ gelanceerd. Verschillende organisaties, waaronder het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, Boerenbond, VBT en Fevia, bundelen de krachten en zetten zich samen in tegen voedselverlies.

Lees meer over:
voedselverspilling-voedselverlies-2-1250

In 2021 lanceerde de regering het actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021-2025. Het plan voorziet concrete acties om voedselverlies te vermijden en voedselreststromen circulair te gebruiken. Er werd onder meer een nieuwe app in het leven geroepen die inschat hoeveel voedsel je dagelijks weggooit, er kwam een bevraging bij grootkeukens rond verspilling en een mobiele verwerkingsunit voor groenten en fruit en er werd een engagementsverklaring ondertekend rond lokaal voedselbeleid.

30% minder in 2025

De hele keten wil 30 procent van de voedselverliezen voorkomen, opnieuw verwerken als voedsel of hoogwaardiger valoriseren. Om de doelstelling uit het plan te realiseren, is actie nodig in de hele voedselketen, waarbij de kerngedachte is om bewust om te gaan met voedselstromen. “Van producent tot consument liggen er nog heel wat opportuniteiten om voedselverlies te voorkomen en het circulair denken door te trekken van akker tot koelkast”, klinkt het.

Tot 10% verlies van afzet van boeren

Boerenbond, één van de partners in het project, wijst erop dat ook landbouwers te lijden hebben onder voedselverlies. “Oogst- en bewaarverliezen, mislukte oogsten en de eisen die consumenten vaak stellen aan de producten die we kopen, zorgen ervoor dat landbouwers tot meer dan 10 procent van hun afzet verliezen”, vertelt woordvoerder Vanessa Saenen.

Het relatieve voedselverlies in de Vlaamse landbouw bedraagt slechts 4 procent, aldus Boerenbond. “Toch buigen boeren zich vandaag nog elke dag over de mogelijkheden om voedselverlies verder terug te dringen”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond. Op het niveau van de gehele landbouwsector gaan 70 procent van de voedselreststromen terug naar de bodem. 11 procent wordt verder gebruikt als veevoeder. “Zo worden op vele landbouwbedrijven natuurlijke kringlopen gesloten die ervoor zorgen dat restproducten verwerkt kunnen worden tot essentiële grondstoffen.”

De landbouworganisatie wil de boeren actief ondersteunen. “Dat doen we onder andere via innovatieve projecten rond zowel preventie van voedselverlies als het opnieuw besteden of zo goed mogelijk gebruiken van reststromen. We brengen de mogelijkheden van de verschillende technologieën bij de boer via demonstratiemomenten, workshops en pilootopstellingen”, aldus Ceyssens.

Trekkers van het project zijn onder meer: Departement Landbouw en  Visserij, Vlaco, VVSG, Comeos, HERW!N/Foodsavers, FoodWIN, ILVO, Flanders’ FOOD, Fevia, Horeca Vlaanderen, Boerenbond, Agentschap Facilitair Bedrijf, het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties en de OVAM.

Surf naar www.dekostwinners.be.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek