header.home link

David Clarinval wil soepeler regelgeving voor korteketenproducenten

6 december 2021

In de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen vertelde federaal landbouwminister David Clarinval (MR) dat hij de regelgeving op vlak van voedselveiligheid voor kleine producenten wil versoepelen.

Lees meer over:
FAVV-clarinval-geurtest-800

Bij de bespreking van de begroting in de Commissie Gezondheid en Gelijke kansen in het federaal parlement werd minister van Landbouw David Clarinval (MR) door Groen-parlementslid Barbara Creemers ondervraagd over de regelgeving die de verdere ontplooiing van de korte keten hindert.

“Tijdens de corona-crisis hebben we gezien hoe waardevol de korte keten is. Maar op vlak van FAVV-eisen moeten onze producenten zowel in de primaire sector, de distributie als de transformatie actief zijn. In de praktijk betekent dat dat ze dus drie keer bedolven worden onder een stapel eisen, hoewel de hoeveproducenten volgens de cijfers van het FAVV tot de beste leerlingen van de klas behoren op vlak van voedselveiligheid. Kunnen we niet nadenken over een aantal manieren om juridische knelpunten weg te werken en het die operatoren makkelijker te maken?’, vroeg Creemers.

In haar uiteenzetting haalde Creemers een aantal concrete knelpunten aan. Zo vroeg ze bijvoorbeeld of er naar analogie met de hoevezuivel en de Franse regeling geen specifiek kader moet worden uitgewerkt voor hoevevlees. Vandaag moeten vleesproducenten met erkende uitsnijderijen samenwerken om te kunnen leveren aan derden. Bij pluimvee wees ze op het gebrek aan ‘gold plating’ in de Belgische wetgeving: waar de Europese norm voor kleine pluimveeproducenten op 350 legkippen ligt, is dat in België maar 200. Nochtans worden de innovaties op vlak van mobiele stallen op de Europese regels uitgedacht.

Natuurlijk moet er aandacht zijn voor de voedselveiligheid en hygiëne, maar die controles lijken in de praktijk dikwijls te talrijk en te strikt te zijn. Ik heb de directeur van het FAVV gevraagd om versoepelingen te voorzien ten aanzien van die kleine producenten

David Clarinval - Federaal Minister van Landbouw

Versoepelingen op vlak van controles en productiemethodes

“Het is een realiteit dat de wettelijke hygiënenormen een obstakel kunnen vormen”, zei minister Clarinval, “maar er bestaat vandaag al een begeleidingscel met voor de kleine producenten. Zij kunnen daarvan gebruik maken om hun productiesysteem uit te werken en zich indien mogelijk aan te passen aan de geldende wetgeving.”

Grotere soepelheid en flexibiliteit voor kleine en occasionele producenten wordt vandaag al bij het FAVV aangekaart, herinnerde de minister. “In samenwerking met het FAVV heb ik onlangs de regels versoepeld voor ouders die willen gaan soep aanbieden in de refter of de kinderopvang. De regels waren daar nogal drastisch doorgeschoten. Je mocht zelfs geen zelfgemaakte verjaardagstaart meer aanbieden. Daar hebben we de regels veranderd, in samenwerking met het FAVV.”

“Ik wil voor die kleine producenten verdere versoepelingen toestaan voor wat betreft de controles en de productiemethodes”, beloofde Clarinval, “Natuurlijk moet er aandacht zijn voor de voedselveiligheid en hygiëne, maar die controles lijken in de praktijk dikwijls te talrijk en te strikt te zijn. Ik heb de directeur van het FAVV gevraagd om versoepelingen te voorzien ten aanzien van die kleine producenten.”

Heel wat korteketenondernemers voelen zich sinds de FAVV-campagne rond lokale producten immers geviseerd in hun activiteiten. Laat ons in de nabije toekomst werken aan een constructievere relaties op basis van wederzijds begrip

Ann Detelder - Coördinator Steunpunt Korte keten

Constructievere houding?

Bij het Steunpunt Korte Keten reageren ze tevreden op de beloftes van de minister. Ann Detelder is verheugd dat er rond de concrete juridische knelpunten gewerkt wordt, maar zelf benadrukt ze dat er ook heel veel potentieel zit in een cultuuromslag op vlak van controles: “Controle is enorm belangrijk, en wie bewust fouten maakt moet er onherroepelijk uit. Vandaag wordt controle door onze achterban nog te weinig als leermoment ervaren. Ik zie dat ondernemers het goed willen doen, maar pas leren als ze het ook begrijpen. Samen evolueren naar een cultuur van controleren, daar is volgens mij nog heel wat laaghangend fruit te plukken.”

Die cultuuromslag is dringend nodig, zegt Detelder. “Heel wat korteketenondernemers voelen zich sinds de FAVV-campagne rond lokale producten immers geviseerd in hun activiteiten. Laat ons in de nabije toekomst werken aan een constructievere relaties op basis van wederzijds begrip. Hier alvast een uitgestoken hand om constructief na te denken over bestaande praktijksituaties en nieuwe verdienmodellen. Iedereen wil beter worden op vlak van voedselveiligheid.”

 

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek