header.home link

Dakserre Agrotopia krijgt Europese erkenning als living lab

29 januari 2021

In de gloednieuwe dakserre Agrotopia in Roeselare heeft onderzoekscentrum Inagro de ambitie om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te verbeteren via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context. Het Europese Netwerk van Living Labs (ENOLL) erkende Agrotopia dan ook recent als Living Lab. “In afwachting van de ingebruikname van de serre zijn de eerste co-creatietrajecten al opgestart”, klinkt het bij Agrotopia.

Lees meer over:
agrotopia-prototype_Inagro

Samenwerken aan innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw, daarop zet Inagro in met de ontwikkeling van Agrotopia. De dakserre, die momenteel opgetrokken wordt op de kistenloods van REO Veiling, vormt een inspirerend platform waar toeleveranciers, kennisinstellingen, overheden, telers en technologiebedrijven samenkomen om via co-creatie innovatieve technologieën te ontwikkelen of te verbeteren. “De integratie van nieuwe functies en sectoren in de tuinbouwsector moet hoogtechnologische glas- en stadstuinbouw mogelijk maken, die inzet op meervoudig ruimtegebruik en efficiënte toepassing van energie en andere hulpstoffen”, vertelt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester.

Streven naar de beste praktijkoplossing

Op 1 september 2020 kreeg ‘Agrotopia living lab’ een officiële erkenning van het Europese Netwerk van Living Labs (www.enoll.org). Het ENOLL definieert living labs als gebruikersgerichte en levensechte innovatie-omgevingen waar nieuwe oplossingen ontstaan via cocreatie in onderzoek en innovatie, met betrokkenheid van verschillende stakeholders. De eindgebruiker staat centraal. Net dat is wat Inagro bewerkstelligt in Agrotopia. “Onze dakserre is een experimenteerruimte voor innovatietrajecten van idee tot validatie en marktintroductie”, vertelt Ine Pertry, business developer innovatieve glastuinbouw bij Inagro.

Onze dakserre is een experimenteerruimte voor innovatietrajecten van idee tot validatie en marktintroductie

Ine Pertry - Inagro

6000 m² teeltoppervlak, verdeeld over meerdere compartimenten, en hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten met diverse hydroteeltsystemen maken het mogelijk om antwoorden te bieden op actuele en toekomstige vragen uit de glastuinbouwsector. “Toeleveranciers, kennisinstellingen, overheden, telers en technologiebedrijven zullen er letterlijk en figuurlijk projectmatig samenwerken”, klinkt het. “Van bij de start betrekken we de glastuinbouwers actief, bijvoorbeeld via bevragingen, brainstormsessies en workshops ter plaatse. Zo kunnen we meteen inspelen op bestaande noden en nieuwe behoeften en streven we telkens naar de beste oplossing in de praktijk.”

Eerste co-creatietrajecten opgestart

Het ‘Agrotopia living lab’ wordt gehuisvest in de dakserre Agrotopia in Roeselare, waar de werkzaamheden volop aan de gang zijn. In afwachting van de ingebruikname komende zomer zijn de eerste co-creatietrajecten al opgestart.

Het Interreg-project Hy4Dense beoogt hydroteeltsystemen te ontwikkelen voor de teelt van dichte zaaigewassen, zoals veldsla, rucola en spinazie. Via een open call in Vlaanderen, Nederland en Engeland meldden telers, technologie-ontwikkelaars, onderzoekers, verwerkers, distributeurs en retailers zich aan voor co-creatiewerkgroepen. “Brainstormsessies en interviews brachten de vereisten voor het nieuwe systeem in kaart en definieerden de te onderzoeken parameters, zoals zaaidichtheid, beheersing van algen en substraattype”, klinkt het bij de onderzoekers. De pilootinstallatie, die een plaats krijgt in de dakserre, is in volle ontwikkeling.

We gaan onderzoeken of groenteteelt en insectenkweek in dezelfde omgeving kunnen plaatsvinden

Onderzoekers Agrotopia

Het project Vertihydro concentreert zich op hoge verticale teeltsystemen in de serre, om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Specifieke installaties krijgen een plaats in de gevelserre van Agrotopia. “Telers en onderzoekers deelden hun vereisten voor dergelijke systemen, waarna ook technologie-ontwikkelaars betrokken werden”, klinkt het. “Interviews, een interactieve workshop en een bezoek aan de gevelserre legden de uitdagingen en verwachte resultaten bloot om de haalbaarheid en potentiële risico's van de beoogde functionaliteiten in kaart te brengen.”

In juli 2021 gaat ook het project Entomoponics van start. Samen met glastuinbouwers wordt onderzocht of reststromen als voedselbron kunnen dienen voor insectenteelt. “Er worden prototypes van kweeksystemen opgezet in de dakserre en bij glastuinbouwbedrijven om na te gaan of groenteteelt en insectenkweek in dezelfde omgeving kunnen plaatsvinden”, besluiten de onderzoekers.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek