header.home link

Crevits lanceert Vlaams steunpakket en vraagt om Europese steun voor varkenssector

11 oktober 2021

Zestien miljoen euro aan steunmaatregelen en een expliciete oproep naar de Raad van Landbouwministers om een structurele aanpak van de varkenscrisis op Europees niveau, daarmee wil Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) de ergste nood in de sector verlichten. “Met deze maatregelen willen we de financiële positie van 3.800 gezinnen in Vlaanderen beschermen en tegelijk de transitie naar een meer duurzame productie mogelijk maken”, aldus de minister.

Lees meer over:

De schreeuw om hulp vanuit de varkenshouderij klinkt week na week luider. Varkenshouders verliezen aan de huidige varkensprijzen 30 tot 35 euro per varken dat op hun bedrijf vertrekt. Hoewel de malaise een Europees probleem is, behoren de prijzen die de Belgische varkenshouders op dit moment ontvangen tot de laagste van Europa. Tegelijk zijn de voederkosten de afgelopen maanden de pan uit gerezen.

Markt werkt niet naar behoren

De situatie is dermate kritiek dat minister Crevits vandaag maatregelen heeft aangekondigd. “Heel wat varkenshouders en hun gezinnen hebben het financieel en mentaal loodzwaar. Het probleem situeert zich in de markt die niet naar behoren werkt”, klinkt het. “Vandaag krijgen de varkenshouders ongeveer één euro per kilo voor hun varkens, terwijl de productiekost zo’n 30 cent hoger ligt. Bovendien ontvangen de Belgische varkenshouders als sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in 2018 een stuk minder dan hun buitenlandse collega’s, terwijl ze met even hoge kosten kampen.”

De Vlaamse regering motiveert dit maatregelenpakket door te verwijzen naar de Afrikaanse varkenspest die de export verstoort en de coronacrisis die voor logistieke problemen heeft gezorgd. “Samen met de stijgende voederprijzen zijn zij de grote drivers achter de diepe crisis die de sector doormaakt”, meent Crevits. Om die redenen worden nu een aantal steunmaatregelen aangekondigd. “De focus ligt daarbij op een beter inkomen voor de sector, maar ook op investeringen op vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn”, benadrukt de minister.

Concreet zal er tussengekomen worden in een aantal vaste kosten die varkenshouders hebben. Ook zullen specifiek bedrijven met jonge ondernemers en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming geholpen worden om hun schuldenlast draaglijk te houden. Daarnaast zullen alle varkenshouders gestimuleerd worden om sterker in te zetten op kwaliteitslabels die sterk inzetten op dierenwelzijn en duurzaamheid. Zo kunnen ze een lokale meerwaarde creëren door zich onderscheiden op vlak van kwaliteit. Om ook de burger te overtuigen Vlaamse en seizoensgebonden producten te kiezen, zal de minister samen met VLAM extra aandacht geven aan de promotie hiervan. 

Ik roep de heel keten op om zich te engageren om de problematiek aan te pakken. Zowel de boeren, de slachthuizen, de veevoederfabrikanten als de supermarkten moeten nu aan één zeel trekken

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw en Voeding (CD&V)

Overheid kan problemen niet alleen oplossen

Er wordt door de Vlaamse regering 16 miljoen euro vrijgemaakt om de grootste noden bij de varkenshouders te verlichten. “Maar tegelijk willen we ook benadrukken dat de overheid de problemen in de sector niet alleen kan oplossen. Ik roep de hele keten op  om zich te engageren om de problematiek aan te pakken. Zowel de boeren, de slachthuizen, de veevoederfabrikanten als de supermarkten moeten nu aan één zeel trekken”, aldus Crevits. De minister hield onlangs een breed overleg met alle betrokkenen. Volgende week zitten ze opnieuw rond de tafel. “Ik verwacht binnenkort voorstellen van acties”, stelt de minister.

Ze heeft het probleem van de varkenshouderij ook aangekaart op Europees niveau. Tijdens de Europese Landbouwraad die op maandag en dinsdag plaatsvindt, heeft Crevits aan de Europese Commissie gevraagd om ‘uitzonderlijke maatregelen’ te activeren in de varkenssector. Ze verwijst daarbij naar de Ruslandcrisis in 2015 en 2016, toen kregen ook tal van sectoren steun. “Op die manier kan een betere marktwerking worden gecreëerd voor de varkenshouders en kan de sector gericht ondersteund worden. Ook vrijwillige productiebeperking in de varkenshouderij moet daarbij op tafel komen te liggen”, meent de minister.

Haar vraag bleek de nodige bijval te vinden bij de Europese collega-ministers. Via Twitter liet Crevits weten dat er 20 lidstaten vragende partij zijn voor een Europese aanpak van de crisis in de varkenshouderij. Ze riep de Commissie dan ook op om snel werk te maken van maatregelen.

Impact Farm-to-Forkstrategie zal problemen vergroten

Ook Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) ondersteunt de vraag van Crevits. “De Europese Commissie kan het zich niet veroorloven om de varkenssector in de steek te laten. De crisis is ondertussen wijdverspreid in tientallen lidstaten, met zeer nefaste gevolgen voor varkensboeren”, stelt hij. “Ook het Europees Parlement dringt al langer aan bij de Europese Commissie om de sector te steunen. Ik roep de Europese Commissie dan ook opnieuw op om het niet langer uit te stellen en hier werk van te maken.  Of heeft de Europese Commissie de intentie om de varkenssector helemaal te kelderen?”

Europees landbouwbeleid moet realistisch, haalbaar en fair zijn voor de boeren. We moeten drama's bij de boeren voorkomen en beleid maken met onze boeren aan boord, niet zonder hen

Tom Vandenkendelaere - Europees parlementslid (CD&V)

Vandenkendelaere verwijst daarbij naar de studie van de Europese Commissie over de effecten van de Farm-to-Fork strategie. “Volgens die studie zou de Europese export van varkensvlees dalen met 77 procent. Zo'n neveneffect betekent evenveel als een georganiseerde koude sanering van de sector, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Europees landbouwbeleid moet realistisch, haalbaar en fair blijven voor de boeren. We moeten drama's bij de boeren voorkomen en beleid maken met onze boeren aan boord, niet zonder hen.”

Deze studie, die al heel wat stof deed opwaaien sinds duidelijk werd dat de Europese Commissie ze al acht maanden in de schuif had liggen, staat vandaag op de agenda van de Commissie Landbouw in het Europees Parlement. “We zullen daarbij antwoorden eisen van de Europese Commissie”, stelt Vandenkendelaere. “Het is niet aanvaardbaar om onze eigen productie sterk terugdringen - die voldoet aan de hoogste standaarden wereldwijd op vlak van milieu, dierenwelzijn, en voedselveiligheid - en tegelijkertijd volop vlees gaan importeren. CO2 stopt niet aan de grenzen. Het zou hypocriet zijn om onze eigen boeren de nek om te wringen en om dan vervuilender vlees in te gaan voeren."

Uitgelicht
De Farm-to-Fork-strategie moest Europa klaar maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Verschillende studies tonen nu aan dat het vlaggenschip van de Green Deal waarsc...
7 oktober 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek