header.home link

Coronacrisis eist nog steeds zware tol van voedingsbedrijven

5 februari 2021

De overgrote meerderheid van de voedingsbedrijven heeft het nog steeds moeilijk. Dat blijkt uit de enquête die de Economic Risk Management Group (ERMG) half januari liet uitvoeren naar aanleiding van de coronacrisis. De omzetdaling blijft aanhouden en bijna een derde van de voedingsbedrijven zegt liquiditeitsproblemen te hebben. Ongeveer 8 procent van de bedrijven houdt rekening met een faillissement.

Lees meer over:

“Ondanks het feit dat de voedingssector een veerkrachtige sector is, eist de coronapandemie toch een zware tol van de bedrijven”, zegt Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. “We hebben nog steeds de ambitie om de curve om te draaien, maar we zien toch dat de impact groot blijft.” Vooral de sluiting van de horeca en de evenementensector speelt de voedingsbedrijven parten, al deed ook de brexit de omzet van de bedrijven geen deugd.

Omzetdaling neemt opnieuw toe

Uit de enquête van de ERMG blijkt dat de bevraagde voedingsbedrijven in januari 2021 een daling zagen van hun omzetcijfer met 18 procent in vergelijking met een normale situatie. “Dat betekent een achteruitgang van 9 procentpunten ten opzichte van de vorige enquête in december. De verklaring voor deze grotere negatieve impact, is wellicht te wijten aan de langdurige sluiting van de horecasector, zonder duidelijk perspectief op heropening”, legt Carole Dembour, economiste van Fevia, uit.

Daarmee is de voedingsindustrie de vijfde meest getroffen sector in ons land, net na de evenementen- en recreatieve sector, de horeca, luchtvaart en het personenvervoer over de weg. “Aan de andere zijde bevindt zich de retail die vrijwel onaangetast is door de coronacrisis. Net daardoor ontstaat de misvatting dat het goed gaat met de voedingsindustrie”, aldus Dembour.

Maar niet dat alle voedingsbedrijven zijn even zwaar getroffen zijn. “De bedrijven die vooral via de supermarkten hun producten verkopen, zien vaak een toename van hun activiteiten en dat leidde tot extra aanwervingen”, weet Fevia. Terwijl bedrijven die vooral mikken op horeca, evenementen, toerisme of export voor hun afzet, de vraag wel sterk zagen krimpen of zelfs volledig vastlopen.

0

daling van de omzet bij voedingsbedrijven

0

van de voedingsbedrijven noemt een faillissement nakend

0

minder investeringen bij voedingsbedrijven

Gezonde bedrijven in de problemen

Bijna één op drie voedingsbedrijven gaf aan liquiditeitsproblemen te ondervinden. Die zijn het gevolg van een gebrek aan afzetmogelijkheden in combinatie met laattijdige betalingen van klanten. Volgens Fevia zijn die bevindingen in lijn met een studie die Graydon in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) uitvoerde. Daaruit blijkt dat 23 procent van de voedingsbedrijven die tot 12 maart 2020 gezond waren, ondanks de steunmaatregelen, nu in een bijzonder moeilijke financiële situatie verkeren.

Faillissementen in de horeca en evenementensector kunnen zorgen voor een sneeuwbaleffect

Carole Dembour - Economiste Fevia

Het risico op faillissementen maakt de sectorfederatie bezorgd. Ongeveer 8 procent van de voedingsbedrijven geeft aan dat een faillissement (zeer) waarschijnlijk is. Maar er bestaat ook een grote kans op een sneeuwbaleffect waardoor dit aandeel in de komende maanden nog kan oplopen. In de horeca en de evenementensector wordt de kans op faillissement op respectievelijk 30 en 25 procent geschat. "Als die er komen, zullen die ook gevolgen hebben voor de voedingssector”, legt Carole Dembour uit.

Een daling en annulering van de investeringen bij de bedrijven is dan ook een logisch gevolg. “Voedingsbedrijven geven aan dat ze verwachten dat hun investeringen 22 procent lager zullen liggen dan het normale niveau. Dat is een verdere achteruitgang sinds de vorige enquête, waar een daling van de investeringen in 2020 op 19 procent lag”, weet Fevia.

Bron: Fevia

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek