header.home link

Cartografische tool matcht vraag en aanbod biomassa

10 juli 2020
De vraag naar plantaardige grondstoffen neemt gestaag toe. Om te voorzien in de (toekomstige) behoefte aan plantaardige biomassa, moet er echter grond beschikbaar zijn. Het project New-C-Land wil marginale gronden nieuw leven inblazen via aanplantingen voor de duurzame productie van energie en materialen. De projectpartners ontwikkelden een online kaart die de onbenutte sites met biomassapotentieel en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert.
De vraag naar plantaardige grondstoffen neemt gestaag toe. Om te voorzien in de (toekomstige) behoefte aan plantaardige biomassa, moet er echter grond beschikbaar zijn. Het project New-C-Land wil marginale gronden nieuw leven inblazen via aanplantingen voor de duurzame productie van energie en materialen. De projectpartners ontwikkelden een online kaart die de onbenutte sites met biomassapotentieel en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert.
Biomassa van plantaardige teelten, zoals wilg, els, populier, miscanthus en hennep, wint aan belang in de productie van energie en materialen. Bioraffinaderijen en producenten van bio-energie, ecologische bouwmaterialen en textiel tonen dan ook meer en meer interesse in dergelijke grondstoffen. Om de gewassen te kunnen telen, is er echter grond nodig. Een marginale grond - een onbenut, achtergelaten of braakliggend perceel - komt daarvoor in aanmerking zonder in concurrentie te gaan met voedselproductie.
 
“Een site die niet geschikt is voor een vastgoedproject of de productie van voedselgewassen kan wel plantaardige biomassa opleveren”, verduidelijkt onderzoeker Sophie Waegebaert van Inagro. “Zo kan ze alsnog een economische en ecologische meerwaarde betekenen voor de beheerder.” Met de steun van Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, OVAM, Provincie West-Vlaanderen en Wallonië willen Belgische en Franse partners vraag en aanbod verbinden. "Door producenten en gebruikers van biomassa met elkaar in contact te brengen, creëren we lokale waardeketens.”
 
Om dat te bereiken, brengen de partners enerzijds onbenutte sites in kaart en identificeren ze anderzijds eindgebruikers van biomassa. Daarvoor werd een cartografische tool ontworpen waarmee beheerders hun verlaten terreinen die ze willen valoriseren, ter beschikking kunnen stellen. Gebruikers van plantaardige biomassa kunnen er eveneens hun vraag publiceren. Ook openbare gegevens, zoals de precieze locatie en de aan- of afwezigheid van vervuiling en biodiversiteit, zijn in de tool raadpleegbaar. "Door behoeften samen te brengen, moedigen we de ontwikkeling van lokale biomassasectoren aan”, vult Sébastien Moreaux van Atrasol aan.
 
Oproep: wie vult de cartografische tool aan?
 
De projectpartners van New-C-Land roepen eigenaars en beheerders van potentiële sites en gebruikers van biomassa op om de cartografische tool te voeden. "Zo krijgen we een beter beeld van het biomassapotentieel in de regio België-Frankrijk.” Gebruikers kunnen zelf kiezen of de informatie publiek beschikbaar is of enkel toegankelijk is voor leden van het New-C-Land-consortium. 
 
Surf naar www.newcland.eu voor meer informatie over biomassa. Klik hier voor de cartografische tool. Geïnteresseerden die vragen hebben, kunnen terecht bij Sophie Waegebaert via sophie.waegebaert@inagro.beof 051 14 03 30.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek