header.home link

BOOST helpt Oost-Vlamingen met hun bebossingsplannen

27 januari 2021

Als één van de meest bosarme regio's van Europa heeft Vlaanderen nood aan extra impulsen voor bosuitbreiding. “Met BOOST willen De Bosgroepen alvast zorgen voor meer bos in Oost-Vlaanderen”, zegt Sylvie Mussche, coördinator van Bosgroepen Oost-Vlaanderen. “Particulieren kunnen via BOOST namelijk een toelage aanvragen voor bosuitbreiding op hun gronden.”

Lees meer over:
Bos-Oost-Vlaanderen_BOOST

BOOST is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen met de steun van diverse partners. “We ondersteunen voornamelijk private boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos (samen goed voor 7.600 ha) en we zorgen voor bosuitbreiding in de provincie”, legt coördinator Sylvie Mussche uit.

Volgens Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Natuur is meer bos cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. “Bosuitbreiding is ook een belangrijke beleidsdoelstelling van de provincie Oost-Vlaanderen”, legt ze uit. “De naam van het nieuwe bebossingsfonds, BOOST, zegt helemaal waarover het gaat: we willen private eigenaars een extra duwtje in de rug geven om samen met ons te werken aan meer klimaatrobuuste en biodiverse bossen in onze provincie.”

Toelage voor bebossing

Alle particulieren of privaatrechtelijke rechtspersonen die hun grond in Oost-Vlaanderen willen bebossen, kunnen een toelage van BOOST aanvragen. De toelage bedraagt 20.000 €/ha en mag gecumuleerd worden met de subsidie voor bebossing van de Vlaamse overheid. “Daarmee wordt een deel van het grondwaardeverlies bij bebossing gecompenseerd”, zegt Sylvie Mussche. “Dit is vaak een drempel om tot echte bosuitbreiding te komen.”

We willen private eigenaars een extra duwtje in de rug geven om te werken aan meer klimaatrobuuste en biodiverse bossen in onze provincie

Riet Gillis - Gedeputeerde klimaat en natuur

Bosgroepen Oost-Vlaanderen mikt resoluut op effectieve bosuitbreiding, dus boscompensatiedossiers komen niet in aanmerking. “Bovendien vinden we het belangrijk om bosuitbreiding te realiseren op beleidsmatig gedragen locaties”, gaat Sylvie Mussche verder. “In onze dichtbevolkte provincie vormt de verdeling van onze schaarse ruimte een grote uitdaging, dus de ruimtelijke inplanning van nieuwe bossen wordt best doordacht aangepakt.”

Een geslaagde aftrap

BOOST werd voorgesteld aan het grote publiek tijdens een boomplantactie in het Keigatbos in Ursel. “Dit is één van de drie pilootprojecten waar dit seizoen de eerste BOOST-boompjes de grond ingaan”, klinkt het.

Bij boseigenaar August in Ursel zorgt BOOST mee voor 1,6 hectare nieuw bos. “Het wordt een mix van onder meer zomereik, winterlinde, zwarte els en ruwe iep”, klinkt het bij BOOST.

Met de aanplant van 8.675 bomen - goed voor 4,1 hectare - is BOOST goed gelanceerd

Sylvie Mussche - Coördinator BOOST

Een tweede aanplant gebeurde al eerder in De Pinte bij boseigenaar Karel die eigenhandig 1.425 bomen en struiken plantte. Ook in Herzele worden er volgende week 3.500 bomen geplant bij boseigenaars Lut en Hilde.

“Met de aanplant van 8.675 bomen - goed voor 4,1 hectare - is BOOST goed gelanceerd”, vertelt Sylvie Mussche tevreden. “De drie pilootprojecten illustreren welke initiatieven door BOOST kunnen betoelaagd worden. We hopen dat heel wat particulieren de komende maanden een aanvraag indienen zodat we samen voor meer bos in Oost-Vlaanderen kunnen zorgen.”

BOOST is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen met de steun van de Vlaamse overheid, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en provincie Oost-Vlaanderen.


Geïnteresseerden met bosuitbreidingsplannen kunnen een aanvraag indienen voor 30 april. Bosgroepen Oost-Vlaanderen staat klaar om hen te helpen bij de voorbereiding van hun dossier. Alle info en de voorwaarden vind je op www.bosgroepen.be/boost.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: BOOST

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek