header.home link

Boerenbond wil terugkeer naar olieverwarming serres eenvoudiger

9 september 2022

Boerenbond lobbyt voor een tijdelijk vereenvoudigd vergunningskader voor de installatie van stookolieketels in de serreteelt. Vooral groentetelers onder glas zijn vanaf 2006 massaal overgestapt naar gasinstallaties, maar door de huidige gasprijzen is dat sterk verlieslijdend. Een tijdelijke terugkeer naar stookolieverwarming zou volgens Boerenbond vergemakkelijkt moeten worden. “Nood breekt wet.”

Lees meer over:

Glastuinbouwbedrijven zijn sinds 2006 massaal overgestapt van stookolie-installaties naar gas. Gas bracht een aantal logistieke voordelen mee, was voordeliger en bracht in de vorm van WKK’s ook de mogelijkheid om tegelijk stroom, CO2 en warmte op te wekken, allemaal belangrijke grondstoffen voor de groenteteelt.  

Uitgelicht

Verwarmde siertelers zien businessmodel in duigen vallen

duiding
24 augustus 2022 Lees meer

Op dit moment zijn de gasprijzen maal 15-20 gegaan en is telen niet meer rendabel. Telers – met uitzondering van enkele bedrijven die nog een gunstig vast tarief hebben – denken er daarom sterk over de serre deze winter leeg te laten. Een aantal telers is ook op zoek naar oplossingen in andere energiebronnen, zoals bijvoorbeeld olie. Sommige groentetelers, waarvan er vorig  jaar ook al hebben belicht met dieselaggregaten, overwegen tijdelijk weer op olie te gaan stoken. De prijs voor deze brandstof is ook sterk gestegen, maar veel minder sterk dan die voor gas.

Vereenvoudigde vergunningsprocedure

Het is voor deze bedrijven dat Boerenbond pleit voor een vereenvoudiging van de (tijdelijke) vergunningsverstrekking van deze installaties. “Wij weten ook dat het voor de klimaatimpact niet optimaal is, maar nood breekt wet. Door de hoge gasprijzen staat veel serretelers het water aan de lippen”, vertelt Pieter Van Oost, adviseur plantaardige productie bij Boerenbond. Volgens Van Oost zijn er ook nog behoorlijk wat serretelers die nog een stookolieketen hebben staan in combinatie met de gasinstallatie. “Deze telers hebben deze installatie laten staan als noodoplossing, voor het geval dat de gasinstallatie kapot zou gaan.” Bij een aantal van deze bedrijven is de vergunning van deze installatie echter verlopen, en zou een vernieuwing volgens Boerenbond soelaas kunnen bieden.

Voor de klimaatimpact is het niet optimaal, maar nood breekt wet. Door de hoge gasprijzen staat veel serretelers het water aan de lippen

Pieter van Oost - Boerenbond

Eén van de serretelers die komende winter terug wil overstappen op stookolieverwarming is Philip Dewit, tafeldruiventeler uit Overijse. “Wij zijn twee jaar geleden overgestapt van stookolie op gasverwarming, maar hebben een stookolie-installatie op reserve aangehouden. De installateur en mijn zoon dachten dat dit een verloren kost was, maar dat blijkt nu toch niet het geval.” Als zijn gascontract eind dit jaar ten einde loopt, keert Dewit weer terug naar de lichte stookolie. De prijs hiervan is ‘slechts’ verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden, 90 cent vs. 45 cent.

Steenkolen verwarmingsinstallaties afgestoft

Het is voor de druiventeler overigens niet de eerste energiecrisis. "In 1985 zijn wij overgestapt van olie naar steenkool, omdat olie onbetaalbaar werd en enkele jaren later zijn we weer teruggegaan naar stookolie.  Een aantal van zijn collega’s in de tafeldruiventeelt werkt nog met steenkolenverwarming, vertelt hij.

Zelfs deze fossiele brandstof, die tot voor kort uit Rusland geïmporteerd werd, en ook in andere teelten gebruikt wordt, is terug in zwang. Zo heeft Luc Adriaensen, aardbeien- en tomatenteler uit Hoogstraten nog een installatie op steenkolen staan. Deze was in onbruik geraakt nadat hij twee jaar geleden werd aangesloten op het gasnet (daarvoor werd een gasleiding van 2 kilometer aangelegd, red.). “Door de hoge gasprijzen gaan we deze ketel weer gebruiken vanaf de tweede helft van oktober”, vertelt de teler die 1 hectare glas heeft staan.

Ook serreteler Goderick Meuninck gaf eerder in VILT aan over te stappen van gasverwarming naar verwarming op stookolie.

Uitgelicht
De gas- en energieprijzen swingen de pan uit. De effecten van de zeer hoge gas- en energieprijzen treffen ook de land- en tuinbouwsector. Aangezien te verwachten valt dat de p...
1 september 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek