header.home link

(Bijna) Code Rood voor de haas

4 november 2020

Het gaat niet goed met de haas. In Nederland is de langoor voor het eerst op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren beland. Maar ook in Vlaanderen staat de populatie onder druk.

Lees meer over:

Voor oorzaken wordt naast predatie en stroperij ook naar de moderne landbouw gekeken. “Door de schaalvergroting en het intensief bemesten van weilanden is de natuurlijke habitat van het dier verdwenen”, zegt Freek Verdonckt van Natuurpunt in Het Belang van Limburg. Door het verdwijnen landschapselementen zoals hagen, houtkanten en braakliggende akkers en het intensief ploegen vinden de dieren moeilijker een schuilplaats of voedsel.

Hazen vertoeven graag op akkers en velden. Ze graven geen diep hol, zoals konijnen dat doen, maar bouwen ondiepe legers. Hierdoor zijn ze zeer kwetsbaar voor maaimachines. Terwijl er vroeger pas in juni gehooid werd, starten de landbouwers daar nu al vroeger in het voorjaar mee. “Ze doen dat met brede maaimachines die snel draaien. Hazen drukken zich bij gevaar in het gras, en op die manier vallen er slachtoffers”, weet Verdonckt.

Als er niks gebeurt, verwachten we dat de hazen ook bij ons ernstig bedreigd zullen zijn

Frank Huysentruyt - INBO

Rode Lijst

In Nederland is de haas ondertussen toegevoegd aan de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Sinds 1950 zijn hun aantallen immers met meer dan 60 procent teruggevallen. Ook in Vlaanderen tekent zich eenzelfde trend op. Officiële tellingen zijn er niet, maar jagers houden wel het aantal geschoten exemplaren bij. Terwijl er in 2007 nog 54.392 hazen geregistreerd werden, liep dat aantal in 2016 terug tot 39.432.

Op de Rode Lijst van Vlaanderen staat de haas als “bijna in gevaar” gelabeld. Maar Frank Huysentruyt van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) merkt op dat de langetermijnprognoses niet goed zijn. “Als er niks gebeurt, verwachten we dat de hazen ook bij ons ernstig bedreigd zullen zijn”, vertelt hij.

Annelies Jacobs, biodiversiteitsonderzoeker voor Natuurpunt, wijst erop dat dit voor alle akkerdieren geldt. “Ook voor hamsters, kieviten, zomertortels, veldleeuweriken en grauwe groezen is de toestand kritiek.”

Volgens Natuurpunt moet Vlaanderen een brede visie ontwikkelen rond biodiversiteit en landbouw. “Een derde van het Europese budget gaat naar landbouw”, klink het. “Onze boeren krijgen ongeveer 250 miljoen euro subsidies per jaar. Tegenover die publieke gelden mogen ook publieke diensten staan.”

Landbouwers kunnen soms met kleine inspanningen ook zelf veel bereiken. Door een balk voor de maaimachine te spannen, waardoor de haas nog op tijd kan wegrennen. Of extra groen aan te leggen langs de kant. Waar dat al gebeurd is, stijgt het aantal hazen opnieuw, merkte Wildbeheereenheid Vlaams-Brabant die hiervoor samenwerkt met landbouwers. Zij voederen in de winter ook bij en sensibiliseren wandelaars met honden om hun dier aan de leiband te houden.

Bron: Het Belang van Limburg / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek