header.home link

Belgische varkensketen verenigt zich in brancheorganisatie PORK.be

7 december 2021

De oprichting van brancheorganisatie PORK.be is een feit. Eind vorige week ondertekenden ABS, Boerenbond, BFA en Febev de oprichtingsakte. Ze willen op die manier tot een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector komen. Filip Fontaine, algemeen directeur van VLAM, wordt voorzitter van PORK.be.

Lees meer over:

De crisis waarin de varkenssector zich vandaag bevindt, is ongezien. Een combinatie van handelsbeperkingen als gevolg van de Afrikaanse varkenspest, marktverstoringen door de coronacrisis en de sterk gestegen grondstoffenprijzen leiden tot zware verliezen in de hele sector. Al maanden trekken de Vlaamse varkenshouders hierover aan de alarmbel.

Uitgelicht

Varkensketen slaat handen in elkaar om crisis te bedwingen

nieuws
19 oktober 2021 Lees meer

In september besliste Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) daarom om twee rondetafels te organiseren om de crisis in de sector het hoofd te bieden. Naast zelf financiële ondersteuning voor de noodlijdende varkenshouders te beloven, riep de minister de sector ook op om zelf initiatief te nemen door een brancheorganisatie op te richten. In zo’n organisatie komen de voornaamste schakels in de sector samen om met gemeenschappelijke afspraken de sector weerbaarder te maken.

Half oktober gaven het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond, de Belgian Feed Association (BFA) en de Federatie van het Belgisch Vlees (Febev) te kennen dat ze samen een brancheorganisatie wilden oprichten. Op 3 december was het dan zover: de oprichtingsakte van PORK.be werd ondertekend door de vier organisaties en er vond al een eerste raad van bestuur plaats.

Via deze brancheorganisatie engageren de leden zich om op korte termijn samen een strategie uit te tekenen om de varkenssector robuuster te maken. Tijdens haar eerste raad van bestuur werden drie inhoudelijke werkgroepen geïnstalleerd die respectievelijk gaan over transparantie in de keten, macro-economische modellen voor de toekomst en het instrumentarium dat een brancheorganisatie ter beschikking staat.

Als de hele sector erin slaagt om een strategie te ontwikkelen die erin slaagt om Belgisch varkensvlees in binnen- en buitenland onderscheidend te maken, dan wordt iedereen daar beter van

Filip Fontaine - voorzitter PORK.be

Filip Fontaine werd aangeduid als eerste voorzitter. “De stichtende leden wilden van start gaan met een externe voorzitter om in de aanvangsfase op een open en neutrale manier te kunnen werken”, vertelt Fontaine. Hij was voordien door minister Crevits al aangeduid als ‘facilitator’ om te onderzoeken of er een basis voor zo’n brancheorganisatie kon gelegd worden en om mee vorm te geven aan een actieplan voor de varkenssector.

Als voorzitter wil Fontaine een bijdrage leveren aan de zelfsturing en het bewustzijn van de varkenssector. “Als de hele sector erin slaagt om een strategie te ontwikkelen die het Belgisch varkensvlees in binnen- en buitenland onderscheidend kan maken, dan wordt iedereen daar beter van: de boeren, de slachthuizen, versnijderijen, enz.”, klinkt het. De brancheorganisatie zal op korte termijn een coördinator aanwerven om de werking te ondersteunen.

Minister Crevits is tevreden dat de oprichting van brancheorganisatie PORK.be een feit is. “Dit is een belangrijke stap in de richting van een weerbare varkenssector. Het is belangrijk dat alle partners rond de tafel aan een duurzaam toekomstverhaal schrijven waarin kwaliteit, meerwaardecreatie en evenwaardigheid tussen de schakels centraal staan”, stelt ze.

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Provincie West-Vlaanderen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek