header.home link

Belgisch veevoeder bestaat voor helft uit nevenstromen

26 april 2017
De Belgische mengvoedersector heeft in 2016 7,2 miljoen ton diervoeders geproduceerd, een stagnatie ten opzichte van 2015. Meer dan 50 procent daarvan zijn varkensvoeders. Hoewel granen het hoofdbestanddeel vormen van de mengvoeders, is het aandeel van bijproducten uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie toegenomen tot 3,5 miljoen ton. “Hiermee onderstrepen we dat de valorisatie van bijproducten de ‘core business’ is van de Belgische mengvoederindustrie”, zegt BEMEFA-voorzitter Frank Decadt bij de voorstelling van het statistisch jaarverslag van de federatie.
Lees meer over:

De Belgische mengvoedersector heeft in 2016 7,2 miljoen ton diervoeders geproduceerd, een stagnatie ten opzichte van 2015. Meer dan 50 procent daarvan zijn varkensvoeders. Hoewel granen het hoofdbestanddeel vormen van de mengvoeders, is het aandeel van bijproducten uit de voedings- en biobrandstoffenindustrie toegenomen tot 3,5 miljoen ton. “Hiermee onderstrepen we dat de valorisatie van bijproducten de ‘core business’ is van de Belgische mengvoederindustrie”, zegt BEMEFA-voorzitter Frank Decadt bij de voorstelling van het statistisch jaarverslag van de federatie.

De cijfers die BEMEFA bekendmaakt, hebben betrekking op de Belgische leden van de sectorfederatie. In totaal gaat het om 131 fabrikanten. Dat de consolidatie in ons land veel minder geprononceerd is dan in de ons omringende landen, blijkt uit het groot aantal kleinere fabrikanten: 104 bedrijven hebben een jaarlijkse productie die lager ligt dan 50.000 ton. Alle bedrijven samen zijn goed voor een omzet van 4.871 miljoen euro (in 2015). Dat is een nagenoeg een verdubbeling in vergelijking met de omzet van 2000.

Varkensvoeders nemen het hoofdaandeel van de Belgische mengvoederproductie voor hun rekening met 3,6 miljoen ton in 2016 (50,3%). Waar de productie van 2005 tot 2013 steeds steeg, met een hoogtepunt van 3,75 miljoen ton varkensvoeders in 2013, is er de laatste jaren een daling zichtbaar. De pluimvee- en rundveevoederproductie vervolledigen de top drie met respectievelijk 1,49 en 1,46 miljoen ton of 20 procent van de totale productie. “Voor de mengvoederproductie kan 2016 bestempeld worden als een vrij normaal jaar, ondanks de ongunstige situatie in de varkenssector”, vertelt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BEMEFA.

Met een productie van 7,2 miljoen ton diervoeders staat België op de zevende plaats in Europa. In vergelijking met een jaar voordien moet ons land daarmee één plaats prijsgeven in het voordeel van Polen dat aan een opmars bezig. Belangrijkste productielanden blijven Duitsland, Spanje en Frankrijk. Zij produceren elk meer dan 20 miljoen ton veevoeders per jaar. Zowat 19 procent van de Belgische diervoederproductie wordt geëxporteerd. Nederland en Frankrijk zijn zowel op vlak van export als op vlak van import onze belangrijkste handelspartners.

Op basis van de inventaris die de BEMEFA-leden jaarlijks opgeven in het kader van het bemonsteringsplan kon ook het grondstoffengebruik van de sector in kaart worden gebracht voor het jaar 2014. Van de bijna 7,38 miljoen ton diervoeders die toen werden geproduceerd, vormen granen met 3,1 miljoen ton het hoofdbestanddeel (42%). Maar liefst 3,56 miljoen ton van de grondstoffen zijn bijproducten van de voedings- en de biobrandstoffenindustrie. Het gaat onder meer om bijproducten van oliehoudende zaden (48%) of van maalderijen (28%) en om suikerbereidingen (11%).

“Deze cijfers tonen aan dat de sector een sleutelrol heeft in de circulaire economie. De valorisatie van bijproducten vormt onze ‘core business’”, zegt voorzitter Decadt. Hij wijst erop dat de diervoedersector daar blijvend werk wil van maken. "De sterke agrovoedingsindustrie in Vlaanderen biedt heel wat mogelijkheden. We moeten verder onderzoeken hoe de diervoedersector maximaal gebruik kan maken van de bijproducten van de voedingssector. BEMEFA wil dan ook een rol opnemen in het stimuleren en coördineren van innovatief en nutritioneel onderzoek naar deze nevenstromen."

De prijzen van diervoeders kenden in de tweede jaarhelft van 2014 een sterke daling. De grootste daling was op te tekenen bij de varkensvoeders, gevolgd door pluimveevoeder en dan rundveevoeder. Het dieptepunt werd bereikt in oktober 2014 waarna de meeste prijzen weer een stijging kenden tot januari 2015. In vergelijking met 2014, waar de prijzen een sterke fluctuatie kenden, zijn de prijzen in 2015 vrij constant gebleven met een licht dalende trend doorheen het jaar. “Daarmee volgen de mengvoederprijzen de prijsevolutie van de grondstoffen”, aldus Dejaegher.

Meer informatie: Statistisch jaarverslag BEMEFA 2015

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek