header.home link

Belgisch landbouwinkomen krijgt zwaarste klappen

9 januari 2009
Volgens de cijfers van Boerenbond daalde het Belgische land- en tuinbouwinkomen vorig jaar met 46 procent tegenover 2007, het slechtste resultaat van alle EU-lidstaten. Maar, zo benadrukt de landbouworganisatie, we blijven bij de koplopers horen als het aankomt op de toegevoegde waarde.
Lees meer over:

Volgens de cijfers van Boerenbond daalde het Belgische land- en tuinbouwinkomen vorig jaar met 46 procent tegenover 2007, het slechtste resultaat van alle EU-lidstaten. Maar, zo benadrukt de landbouworganisatie, we blijven bij de koplopers horen als het aankomt op de toegevoegde waarde.

In de ons omringende landen is de daling van het land- en tuinbouwinkomen veel minder sterk: zo kende Nederland voor 2008 een inkomensdaling van iets meer dan 14 procent ten opzichte van 2007, voor Frankrijk en Duitsland was dat respectievelijk 9,2 en 5,7 procent. Andere landen, zoals Hongarije, Italië en Groot-Brittannië kenden zelfs een stijging.

De omzet in de Belgische land- en tuinbouw is afgelopen jaar weliswaar met één procent gestegen, maar in de buurlanden was dat opnieuw veel meer. De verklaring ligt volgens de Boerenbond bij een aantal factoren. Zo heeft België, in tegenstelling tot haar buurlanden, weinig kunnen profiteren van de Europese afschaffing van de verplichte braaklegging. Die was enkel verplicht voor grote bedrijven en ons land telt vooral kleinschalige bedrijven.

De productie van suikerbieten had, met een daling van 23,7 procent, in ons land dan weer net meer te lijden onder de Europese hervorming van het suikerbeleid dan bij de buren. Ook de dierlijke sectoren kenden in andere landen een productiestijging, terwijl België het met een daling van 1,8 procent moet doen. Dat komt volgens de Boerenbond onder meer doordat in ons land voornamelijk witblauwe runderen worden gekweekt, die steeds meer tot de nichemarkt gaan behoren. Daarnaast kende de productie van varkensvlees een sterke daling door de strenge milieureglementering in Vlaanderen.

Tenslotte daalde ook de toegevoegde waarde per voltijds tewerkgestelde arbeidskracht in de sector tot 30.982 euro, maar, benadrukt Boerenbond, daarmee behoren we nog steeds tot de top. "Als Europa niet de bedoeling heeft om de marktbescherming overeind te
houden, heeft het ook geen zin om bedrijven productiebeperkingen te blijven opleggen", luidt de conclusie van Peter Broeckx, ondervoorzitter van Boerenbond.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek