header.home link

België wil 50 procent meer bestuivers tegen 2030 met nieuwe nationale strategie

3 maart 2022

Met een Nationale strategie voor bestuivers 2021-2030 wil ons land de negatieve tendens van bestuivende insecten keren. In de strategie hebben zowel regionale als federale overheden zich ertoe verbonden "samen te werken voor gezonde ecosystemen, een duurzamere voedselproductie en het welzijn van de mens", laat het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) weten. De landbouw krijgt een niet onbelangrijke rol toebedeeld.

Eén van de vele bijdragen van de biodiversiteit en ecosystemen is bestuiving: een fenomeen dat essentieel is voor de voortplanting van planten door de verplaatsing van stuifmeel van bloem tot bloem. De meest efficiënte bestuivers zijn insecten, waaronder bijen, zweefvliegen, vlinders en motten. “Zij spelen een cruciale rol in de productie en de kwaliteit van ons voedsel en zijn een echte bondgenoot voor onze landbouwers”, stelt het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in het nieuwe rapport rond de strategie.

Maar het KBIN wijst erop dat de situatie voor wilde bestuivers in België zorgwekkend is. “Ze worden aan talrijke bedreigingen blootgesteld”, klinkt het. “Het gaat dan over het gebruik van pesticiden, de overdracht van ziekteverwekkers, de vernietiging van hun habitat, intensieve landbouw, invasieve uitheemse soorten en de klimaatverandering.” Het instituut voegt er wel aan toe dat het nog niet duidelijk is in hoeverre deze verschillende verschijnselen bijdragen tot de achteruitgang van bestuivers (en in welke mate zij elkaar beïnvloeden).

Alarmbellen op rood

Van de 381 soorten wilde bijen is meer dan een derde verdwenen of in verschillende mate bedreigd. De kolonies honingbijen hebben, vooral na de winter, te lijden onder een hoge sterfte. Verder is ongeveer een derde tot de helft van de 2.423 in ons land geregistreerde soorten dag- en nachtvlinders verdwenen of bedreigd. En ook de zweefvliegsoorten verdwijnen, meer dan 50 van de ongeveer 320 soorten worden namelijk bedreigd.

De strategie werd afgeklopt door de vier ministers van Leefmilieu en de leden van de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu, uitgebreid met de ministers en staatssecretarissen verantwoordelijk voor Landbouw en voor Wetenschapsbeleid. Zij zullen de nodige personele en financiële middelen vrijmaken om het aantal soorten wilde bestuivers waarvan de populatie afneemt, met de helft te verminderen en om het aantal soorten dat een positieve trend vertoont, met 50 procent te verhogen ten opzichte van 2019.

honingbij-bestuiver-1280

Bestuiversvriendelijke landbouw

De doelstelling moet in de eerste plaats bereikt worden door de land- en tuinbouw bestuiversvriendelijk te maken. Dit gaat over een reeks bestuiversvriendelijke landbouwpraktijken, een intensievere dialoog tussen belanghebbenden, een betere samenhang tussen beleidsmaatregelen in de landbouw- en de milieusector, en een nauwe samenwerking tussen boeren en tuinders, imkers, natuurbeschermingsorganisaties en landbouworganisaties.

Ook zullen steden, infrastructuren en ruimten bestuiversvriendelijker moeten worden gemaakt. Er zijn veel mogelijkheden om de aanwezigheid van bestuivers te stimuleren en hun bescherming te verbeteren in stedelijke gebieden, vooral langs wegen en spoorwegen.

Ten slotte is het de bedoeling om de kennis over en het bewustzijn van de status van bestuivers en de oorzaken van hun achteruitgang te verbeteren. Naast de voordelen voor de biodiversiteit wil de strategie, die binnen de context van de Europese Green Deal valt, ook bijdragen tot de zekerheid van de voedselproductie en de veerkracht van de ecosystemen.

Meer info op de website van de FOD Volksgezondheid.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek