header.home link

België moet tandje bijsteken tegen luchtvervuiling

29 juni 2020
België moet bijkomende maatregelen nemen om de uitstoot van ammoniak (NH3) tegen 2030 voldoende te verminderen. Dat heeft de Europese Commissie aangegeven in een eerste rapport over de nationale plannen tegen luchtvervuiling.
België moet bijkomende maatregelen nemen om de uitstoot van ammoniak (NH3) tegen 2030 voldoende te verminderen. Dat heeft de Europese Commissie aangegeven in een eerste rapport over de nationale plannen tegen luchtvervuiling.
Vier jaar geleden trad een richtlijn in werking die de lidstaten reductiedoelstellingen oplegt voor de uitstoot van vijf luchtverontreinigende stoffen: stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS), zwaveldioxide (SO2), ammoniak (NH3) en fijnstof (PM2,5).
 
De Europese Commissie maakt zich sterk dat een volledige uitvoering van de richtlijn de schadelijke impact van luchtvervuiling op de gezondheid tegen 2030 met bijna de helft kan verminderen, maar een eerste analyse van de nationale programma's maakt duidelijk dat zowat alle lidstaten nog veel werk voor de boeg hebben.
 
“We hebben effectievere maatregelen nodig om de vervuiling in tal van lidstaten terug te dringen en de luchtemissies in alle sectoren, waaronder landbouw, vervoer en energie, aan te pakken”, zegt EU-commissaris voor Milieu, Visserij en Oceanen Virginijus Sinkevičius. “Er is nog nooit een beter moment geweest om deze veranderingen door te voeren: investeren in schonere lucht betekent investeren in de gezondheid van de burgers, in ons klimaat, en het is de kickstart van onze economie. Dat is de gedachte achter de Europese Green Deal, en het is de logica die het milieu nodig heeft".
 
Ons land scoort niet slecht, maar kan beter
 
België krijgt globaal gezien een goed rapport. Ons land zit voor alle doelstellingen op koers, behalve voor de ammoniakdoelstelling tegen 2030. Daar zijn bijkomende inspanningen nodig, net als in vele andere lidstaten. Het terugdringen van de ammoniakuitstoot in de landbouw, en meer bepaald in de veehouderij, wordt in heel Europa de grootste uitdaging, zo concludeerde de Commissie. Wanneer de ammoniak neerslaat in de omgeving van een veebedrijf, is dat nadelig voor de milieukwaliteit. De bodem wordt dan verrijkt met stikstof, wat het werk van natuurbeschermers bemoeilijkt omdat waardevolle soorten minder goed gedijen op een nutriëntenrijke bodem.
 
De Commissie liet de nationale programma's ook bekijken door consultants. In het Belgische programma wijzen ze op een gebrek aan leesbaarheid omdat alle doelstellingen opgesplitst zijn per gewest, met drie sets van maatregelen. Ook vonden ze onvoldoende toelichting bij bepaalde projecties en de impact van bepaalde ingevoerde en geplande maatregelen.
 
België moet tegen 2030 de uitstoot van ammoniak met 13 procent verminderen in vergelijking met het referentiejaar 2005. De emissie van stikstofoxiden moet met 59 procent omlaag, die van zwaveldioxide met 66 procent, van fijnstof met 39 procent en van vluchtige organische stoffen met 35 procent.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek