header.home link

België krijgt 40 miljoen euro uit Europees maritiem en visserijfonds

19 december 2022

De Europese Commissie heeft maandag het Belgische luik van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) goedgekeurd. Ons land krijgt 40,3 miljoen euro voor het bevorderen van een duurzaam model voor visserij en aquacultuur.

Lees meer over:
visserij-veiling-vis-1250

Het Fonds is bestemd voor het uitvoeren van het Europees maritiem en visserijbeleid. Dat staat in de lopende begrotingsperiode (2021-2027) in het teken van de Green Deal. Voor het Belgische programma is een enveloppe van 68,3 miljoen euro voorzien, waarvan de Europese Unie 40,3 miljoen op tafel legt. De Commissie heeft daarvoor nu het licht op groen gezet.

"Dit nieuwe programma zal een brede waaier aan innovatieve projecten in België ondersteunen, waarbij de groene en de digitale transitie van de visserij- en van de aquacultuursector ondersteund worden", zegt commissaris voor Leefmilieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevicius. "De Belgische visserijsector zal worden aangemoedigd om meer energie-efficiënt te worden en zijn CO2-uitstoot te beperken, en zal steun krijgen om de gezondheid, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden aan boord te verbeteren en om hoogopgeleide werknemers aan te nemen."

Professionalisering aquacultuur

De aquacultuur - het telen en kweken van waterplanten en -dieren - zou zich dankzij het programma beter moeten kunnen aanpassen aan de klimaatverandering en zich verder moeten kunnen professionaliseren. "Ik heb er vertrouwen in dat het programma voor een vrijwaring van de mariene omgeving zal zorgen en de visbestanden in stand zal kunnen houden, zonder de winstgevendheid van de sector uit het oog te verliezen", aldus Sinkevicius.

Meer dan de helft van het programma (57%) is bestemd voor het duurzaam in stand houden van de visserijsector. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen om aan de Europese aanlandingsverplichting te voldoen en het teruggooien van illegaal gevangen vis te voorkomen en om investeringen in vissersboten en data-inzameling.

Toekomst bestendigen

Minister van Visserij Hilde Crevits (cd&v) spreekt van goed nieuws voor Vlaanderen. Het "heeft een kleine, maar veerkrachtige vissersvloot die nauw verbonden is met de kustgemeenschap. Er is ook heel wat innovatie, ook op vlak van aquacultuur", stelt ze.

"Met dit programma willen we de toekomstmogelijkheden van de Vlaamse visserijsector versterken, de milieu-impact verminderen en zo de verdere verduurzaming stimuleren. Ook bieden we kansen aan de Vlaamse aquacultuur om op een duurzame wijze te groeien en de economische band met de lokale visverwerkende industrie versterken", legt Crevits uit.

"Bovendien zijn er instrumenten voorzien om bij onverwachte omstandigheden de nodige crisismaatregelen ter ondersteuning van de sector vlot te kunnen nemen. Op die manier dragen we bij aan de stabiele aanvoer van duurzame en kwalitatieve lokale visproducten, de versterking van de lokale visserijketen en aan verschillende Europese en Vlaamse strategische doelstellingen."

Ook federaal minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) reageert positief: "Onder het wateroppervlak van onze Noordzee schuilt een grote verscheidenheid aan fauna en flora. Deze biodiversiteit staat momenteel zwaar onder druk door menselijke verstoring en klimaatverandering. Het herstellen van waardevolle habitats als grindbedden, oesterbanken en banken van de schelpkokerworm is cruciaal. Deze Europese fondsen zijn dan ook meer dan welkom. Zo kan de Noordzee op haar beurt ons beschermen als belangrijke buffer tegen de klimaatverandering en andere bedreigingen."

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek