header.home link

Agropolis als voorbeeld in Vlaamse Voedselstrategie 

28 november 2022

Het agrofood bedrijventerrein van landbouwincubator Agropolis in Kinrooi is één van de zes voorbeeldbedrijven die zijn deuren opent tijdens de Voedseltop van dinsdag, waar de Vlaamse Voedselstrategie gepresenteerd. Innovatie en vernieuwing staan in deze strategie centraal. En dit zijn ook de sleutelwoorden van Agropolis dat tal van innovatieve landbouwbedrijven en projecten huisvest. “Wij willen bijdragen aan de landbouw en voedselvoorziening van de toekomst”, vertelt Kristof Das, manager van Agropolis. “Wij faciliteren innovatieve landbouwbedrijven en projecten en willen een inspiratiebron zijn voor lokale landbouwers.” 

Agropolis bedrijventerrein

Zone 1, zone 2, zone 3: deze borden geven bij aankomst de richting aan op het bedrijventerrein Agropolis in het Limburgse Kinrooi. Het is niet zomaar een bedrijventerrein, maar een agrarisch bedrijventerrein dat tal van land- en tuinbouwbedrijven huisvest. Agropolis is vier jaar geleden geopend in een gebied waar baggerschepen ooit naar grind groeven. Onderdeel van de deal met de grindbedrijven was dat deze na de grindwinning het land teruggeven aan de boeren. Aldus geschiedde waardoor 40 hectare van een grindplas werd opgespoten met landbouwgrond.

Polis is Grieks voor stad, agro spreekt voor zich. De incubator van Agropolis bestaat uit een hoofdgebouw met kantoren en vergaderzalen en vier aanvullende loodsen die door start-ups gehuurd kunnen worden. Daarnaast is er ongeveer 21 hectare die als bouwpercelen voor agrofoodbedrijven ingezet kunnen worden en momenteel ook als proefvelden dienst doen. “Wij willen bedrijven met innovatieve plannen of projecten in de land- en tuinbouw faciliteren. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan de landbouw van de toekomst en inspiratie bieden aan lokale landbouwers”, vertelt Kristof Das, de 32-jarige manager van Agropolis. 

Boeren aan het stuur

Das komt juist uit een vergadering gelopen met een machinebouwer die een nieuwe machine ontwikkelde voor de zaai van maïs zonder kerende grondbewerking toe te passen. “Vorig jaar is deze maaimachine op onze proefvelden getest en ook de regionale boeren in ons netwerk hebben meegedaan aan proeven.” 

Het zijn ook lokale boeren die aan het roer staan van Agropolis via de vzw Boterakker, samen met de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, de aandeelhouders van de incubator en bedrijvensite voor bedrijven in de agrofoodsector. De voorzitter van vzw Boterakker luistert naar de naam Hubert Brouns, vader van de Vlaamse landbouwminister Jo Brouns (cd&v). “Hubert is ook de geestelijk vader van Agropolis. Hij heeft 20 jaar geleden het idee gelanceerd”, vertelt Das. 

Kristof Das-Agropolis

Landbouw van de toekomst

Enkele jaren na de oprichting huisvest het Agropark al diverse bedrijven. Zo doet IPM Impact er onderzoek naar natuurlijke insectenbestrijding en bestudeert het de impact van gewasbeschermingsmiddelen op bepaalde insecten; de Oekraïense Uliana Durbak ontwikkelt met Lucky Plants machines voor de teelt van blauwe bessen. De Nederlander Koert Pleunis op zijn beurt teelt exotische paddenstoelen. Het gebruikte substraat gaat na het einde van de teeltronde naar het nabijgelegen akkerbouwbedrijf Leo Henckens. Henckens teelt de uit Peru afkomstige yacon, een knolgroente waarvan het loof tot twee meter hoog wordt. “Agropolis stond aan de wieg van deze teelt”, vertelt Das die uitlegt dat zowel de yacon als de exotische paddenstoelen aansluiten bij de visie van Agropolis. “Het gaat hier om innovatieve producten die ook kunnen dienen ter inspiratie van andere lokale landbouwers.” 

Guido Sterk-IPM Impact

Dit is ongetwijfeld ook de reden waarom Agropolis gekozen is als één van de zes landbouw- en agrovoedingsbedrijven en onderzoeksinstellingen die dinsdag zijn deuren opent, op het moment dat minister Brouns de Vlaamse Voedselstrategie presenteert tijdens de Voedseltop in Roeselare. Volgens Das is innovatie in product, teelt en systeem essentieel om de toekomst van het Vlaamse voedselsysteem te waarborgen.

Dat is ook het standpunt van het Departement van Landbouw en minister Jo Brouns. “We hebben in Vlaanderen heel veel spelers: ik roep heel de keten op om Vlaanderen uit te bouwen tot de regio in de wereld waar op de meest duurzame wijze voedsel geproduceerd wordt”, laat Brouns weten voorafgaand aan de Voedseltop. De landbouwminister heeft al aangegeven dat hij op dinsdag ook langs wil gaan bij Agropolis in Kinrooi, waar hij tot dit jaar burgemeester was.

Synergie door samenwerking

De bedrijven op Agropolis zijn allemaal aangetakt op de waterleiding die gevoed wordt door het grindmeer waardoor er sprake is van irrigatiezekerheid. Ook de warmtevoorziening is centraal geregeld met een nu nog op gasgestookt warmtenet. “Op termijn zou het ideaal zijn als dat warmtenet aangesloten kan worden op de restwarmte van andere bedrijven op het terrein. Neem bijvoorbeeld een serrebedrijf met WKK”, geeft Das een ander voorbeeld van de synergie die mogelijk kan ontstaan op het bedrijventerrein.

Op dinsdag zal Agropolis zijn sterke punten toelichten aan pers en publiek. De bedrijven op het terrein zullen hun producten en innovatie technieken tentoonspreiden. Bezoekers zijn dinsdag welkom op de site tussen 11u en 14u.

Uliana Durbak - Lucky Plants - Agropolis

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek