header.home link

ABS pleit voor ommezwaai in noodlijdende vleesveesector

19 oktober 2017
ABS is bezorgd over de malaise die de Belgische vleesveesector treft. Ondermaatse prijzen, de anti-vleeslobby, tanende interesse van de horeca en de promotie van buitenlandse vleesrassen door de distributie zorgen er volgens de landbouworganisatie voor dat “ons eigen kwaliteitsvlees wordt gedeclasseerd tot een wit product dat goedkoop moet zijn”. ABS is van mening dat sinds het afschaffen van het kwaliteitslabel Meritus, het Belgisch witblauw in een zwart gat is gevallen. Het roept de sector op om wakker te worden en het roer om te slaan.
Lees meer over:

ABS is bezorgd over de malaise die de Belgische vleesveesector treft. Ondermaatse prijzen, de anti-vleeslobby, tanende interesse van de horeca en de promotie van buitenlandse vleesrassen door de distributie zorgen er volgens de landbouworganisatie voor dat “ons eigen kwaliteitsvlees wordt gedeclasseerd tot een wit product dat goedkoop moet zijn”. ABS is van mening dat sinds het afschaffen van het kwaliteitslabel Meritus, het Belgisch witblauw in een zwart gat is gevallen. Het roept de sector op om wakker te worden en het roer om te slaan.

In 2013 nam de rundvleessector afscheid van het Meritus-label. Omdat het label enkel nog door Delhaize en slagers werd gebruikt, werd beslist om het nieuwe generieke lastenboek Belbeef in de plaats van Meritus te lanceren. Een beslissing die ABS tot op vandaag betreurt. “Het zeer gekende en gewaardeerde label werd vervangen door een generiek label. Het gevolg is dat ondertussen Delhaize zich gedistantieerd heeft van het label, net zoals de andere supermarktketens. Enkel Lidl gebruikt het label, maar wel om er mee te braderen”, klinkt het. Het gevolg is dat supermarkten op zoek gaan naar speciale vleesrassen. “Het is vernederend om te moeten vaststellen dat ons Belgisch witblauw soms aan een derde van de prijs van een Charolais of een Irish Ribeye in de rekken ligt”, stelt ABS.

ABS roept de sector op wakker te worden en het roer om te slaan. Dat moet op verschillende niveaus gebeuren. “Eerst moeten we werken aan het opnieuw opwaarderen van ons Belgisch witblauw. We hebben heel wat sterke troeven die we meer moeten uitspelen: supermals en mager vlees, een ras met het hoogste slachtrendement, een typisch Belgisch product met een kleine ecologische voetafdruk en een mak en tam ras waar de boer goed mee kan werken”, somt de landbouworganisatie op.

Er volgt ook een oproep voor VLAM om dit authentieke Belgische ras in ere te herstellen. “We moeten onze kopers, zowel de consument als de distributie, overtuigen van de kwaliteit”, luidt het. ABS ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de boer. “Wie kan de consument het beste overtuigen? Dat is de boer zelf, want de burger heeft veel sympathie voor de hardwerkende producent en hij is graag bereid om een authentiek product aan te kopen.” De landbouworganisatie vraagt dan ook dat VLAM de boer meer centraal stelt in zijn communicatie en promotie.

De horeca is volgens ABS totaal vervreemd van de eigen regionale rundvleesproductie. “In tegenstelling tot het buitenland waar men in de eerste plaats streekeigen vlees gaat presenteren, is men in ons land net beschaamd om met Belgisch witblauw naar buiten te komen. De horeca moet meer chauvinistisch worden en geloven in onze kwaliteit en eigenheid”, klinkt het. ABS noemt “de duisternis binnen de vleesveeketen” een ander “oud zeer”. De organisatie vindt dat er verderop in de keten gebrek is aan transparantie, er een ongelijke en onfaire verdeling van de winsten is en een te grote neerwaartse druk op de prijzen voor de boer.

Tegelijk roept ABS de rundveehouders ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “De boeren moeten zorgen dat de runderen op gepaste wijze worden afgemest, eventueel in samenspraak met hun afnemers, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het eindproduct maximaal is.” Daarnaast moet de veehouder ook openstaan voor evoluties op de markt. “Boeren zijn geen marketing-managers, maar ze moeten wel leren hun productie aan te passen aan de wensen van hun klant. Als de klant andere rassen vraagt, moet hij dat in overweging nemen. Maar uiteraard is het aangewezen dat er eerst gezorgd wordt voor afnamegaranties vooraleer men overstapt naar een ander ras.”

Er zijn tal van nichemarkten voor een vleesveehouder: Blonde d’Aquitaine, Limousin, Hereford, biorunderen, enz. “Tot voor kort waren dergelijke alternatieven voor de ABS-vleesveecommissie nog onbespreekbaar, maar daar komt stilaan verandering in. Meer variatie kan ook verlichting brengen op de oververzadigde markt van Belgisch witblauw waardoor de prijzen opnieuw omhoog kunnen”, stelt Guy Depraetere van het Algemeen Boerensyndicaat. “De sector staat voor een doortastende verandering. Laat ons open staan voor de diverse mogelijkheden die er zijn en laat ons vooral werken aan een goed verhaal van ons Belgisch witblauw vleesras.” 

Bron: Drietand

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek