header.home link

Aanpak recuperatie werfwater loont

16 juni 2021

Uit een nieuwe berekening van professor hydrologie Marijke Huysmans blijkt dat er op bouwwerven tot tien keer meer grondwater geloosd wordt dan eerder werd aangenomen. De inspanningen om het dat water te recupereren, zijn dus geen slag in het water.

Lees meer over:
betonstop-bouwshit-openruimte-1250

Bij de bouw van nieuwe gebouwen wordt bij grondwerken vaak de grondwaterspiegel verlaagd, waarbij het grondwater wordt weggepompt, ook wel “bemaling” genoemd. Dat relatief schone water wordt gewoonlijk rechtstreeks in de riolering geloosd. Het zou echter kunnen worden gebruikt voor verschillende activiteiten waarvoor geen drinkwater nodig is, denk aan irrigatie voor de landbouw. “Bij elke droogte, en vooral wanneer ons gevraagd wordt om geen water te verspillen, is er veel publieke verontwaardiging over het water dat bij bemalingen op bouwwerven op een heel zichtbare manier in de riolering belandt”, vertelt professor hydrologie Marijke Huysmans (VUB, KU Leuven).

Eind mei kondigde Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) aan dat de milieuregels rond het oppompen van grondwater verscherpt worden. Zo mag dat water onder meer niet langer zomaar in de riool geloosd worden. Deze maatregelen lonen, zo blijkt nu uit nieuwe berekeningen van Huysmans. Volgens de grondwaterspecialiste verdwijnt er op bouwwerven immers veel meer grondwater in de riool dan eerder gedacht.

De huidige aannames gaan ervan uit dat er jaarlijks tussen de 3 tot 6 miljoen kubieke meter water in de riool geloosd wordt. Huysmans boog zich recent over de kwestie en kwam tot een heel andere vaststelling. Voor haar berekening baseerde ze zich op het aantal vergunningen die bouwbedrijven in 2020 hebben aangevraagd om water te mogen oppompen.

Huysmans komt uit op een hoeveelheid van maar liefst 63 miljoen kubieke meter per jaar. “Ter referentie: de totale hoeveelheid vergunde grondwaterwinning per jaar voor industrie is ongeveer 55 miljoen kubieke meter, voor landbouw is dat ongeveer 70 miljoen kubieke meter”, duidt ze. “Het vergunde volume voor bemaling is dus van dezelfde grootteorde als dat voor industrie of landbouw. Maar terwijl het grondwater in die twee takken nuttig gebruikt wordt, om ons voedsel of bier te produceren bijvoorbeeld, verdwijnt het merendeel van het bemalingswater in de riolering zonder meer.”

werfwater-bouwwerf-kraan-nieuwbouw-1280-2

Al moet dit getal ook wel genuanceerd worden, stelt ze. Want bouwbedrijven spelen op zeker, nemen een marge bij hun aanvragen en pompen in werkelijkheid niet zoveel op. “Daarnaast wordt een (klein) deel weer in de grond gepompt, hergebruikt of geloosd in een waterloop.”

Huysmans geeft aan dat de 63 miljoen een overschatting zal zijn, al wordt dat cijfer dan weer deels gecompenseerd met de niet-vergunde bemalingen en foutieve debietmeters. Maar ook al ga je uit van de helft van het vergunde volume, kom je nog steeds op ongeveer 30 miljoen kubieke meter grondwater. “In tijden van waterschaarste is dat een aanzienlijke hoeveelheid. Er werd tot nu wat aan getwijfeld of bemaling wel de moeite waard was om er veel inspanningen voor te leveren. Met deze berekeningen is die vraag positief beantwoord”, aldus Huysmans.

Ze merkt wel dat de aandacht en de ‘sense of urgency’ gegroeid is rond de waterproblematiek. “We zien meer initiatieven rond slim peilgestuurd bemalen, werken met waterkerende wanden om de hoeveelheid bemalingswater te beperken, retourbemaling, ... Zowel in de sector als bij de vergunningsverlenende overheden is er nu veel meer aandacht voor deze problematiek die in de volgende jaren hopelijk zal leiden tot een reductie van de impact van bemaling op het grondwater”, besluit ze.

Ook Brussel start met recuperatie van opgepompt water

In Laken is deze week een eerste project in het Brusselse voorgesteld voor recuperatie van opgepompt water op bouwwerven. Leefmilieu Brussel en Net Brussel verlenen hiervoor 100.000 euro financiële steun. Het water kan gebruikt worden voor het besproeien van parkaanplantingen of voor reinigingswerkzaamheden.

In het kader van de werf onder leiding van Democo in Laken wordt gedurende 5 maanden dagelijks 360 kubieke meter water opgepompt. Elke dagelijkse pompbeurt komt overeen met het equivalent van de dagelijkse consumptie van 3.600 Brusselaars.

"Dit vernieuwende project maakt deel uit van Renolution, de gewestelijke strategie voor de renovatie van gebouwen, die tot doel heeft de circulaire economie in de bouwsector te ontwikkelen en oplossingen te ondersteunen die bijdragen aan een rationeler gebruik van de hulpbronnen van onze planeet", zegt Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron (Ecolo).

Uitgelicht

Werfwater mag niet langer zomaar in de riool geloosd worden

nieuws
Aannemers zullen in de toekomst niet langer zomaar grondwater op werven kunnen wegpompen in de rioleringen. Nu belandt nog 90 procent van dat werfwater in de riool. Dat cijfer moet omlaag, vindt Vlaam...
28 mei 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / De Standaard / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek