header.home link

"Boeren weerbaar maken tegen marktschommelingen"

25 maart 2009
Vlaams minister-president Kris Peeters roept de onderzoekswereld op om mee na te denken over oplossingen die de Vlaamse landbouwers meer weerbaar kunnen maken tegen de scherpe prijsschommelingen in de markt. Dat zei Peeters woensdag bij de voorstelling van het Witboek Landbouwonderzoek, waarvan hij het eerste exemplaar kreeg.
Lees meer over:

Vlaams minister-president Kris Peeters roept de onderzoekswereld op om mee na te denken over oplossingen die de Vlaamse landbouwers meer weerbaar kunnen maken tegen de scherpe prijsschommelingen in de markt. Dat zei Peeters woensdag bij de voorstelling van het Witboek Landbouwonderzoek, waarvan hij het eerste exemplaar kreeg.

Het Witboek is opgesteld door het Platform voor Landbouwonderzoek. Daarin zijn de universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, de landbouwsector en de overheid vertegenwoordigd. Op basis van een analyse van de landbouwevoluties op mondiaal vlak legt het Witboek een aantal prioriteiten vast voor het landbouwonderzoek. Die moeten er toe bijdragen dat de Vlaamse landbouwsector competitief blijft.

In een toespraak verwees Peeters naar de recente voedselcrisis, die de wereld opnieuw bewust heeft gemaakt voor het belang van voedselproductie en landbouwonderzoek. Door de huidige economische crisis is de aandacht hiervoor afgezwakt, "deels omdat we nu zelfs het compleet tegenovergestelde meemaken. In sommige sectoren zoals de melkveesector of de varkenssector, worden we vandaag de dag geconfronteerd met zeer lage prijzen", zei Peeters.

Maar dat betekent volgens de minister van landbouw niet dat de problemen van de baan zijn. "Van zodra de economische crisis is weggeëbd, zullen de voedselprijzen opnieuw de hoogte inschieten. We moeten landbouwers weerbaarder maken tegen schommelingen in de markt. We mogen niet het risico lopen dat landbouwers hun bedrijf noodgedwongen moeten stopzetten in periodes van lage prijzen", zei de minister. Hij riep de onderzoekswereld op om "mee te denken en om op korte termijn een aantal creatieve oplossingen uit te werken".

Naast een toenemende competitieve druk en een druk van milieu en klimaat zal de landbouwer steeds meer geconfronteerd worden met "de volatiliteit van de omgeving", stellen de onderzoekers. De boer vangt noodgedwongen de schokken op van een internationaal grillige markt en moet zich hiertegen zien te wapenen.

Het Witboek maakt gewag van een transitie van de landbouw waarin "oude assen van stedelijke en rurale ruimte, van materiële en niet-materiële productie en hoofd- en nevenstromen zullen integreren". Ook in de landbouw evolueren we volgens de onderzoekers naar een kennisproductie met een aantal prioritaire onderzoeksdomeinen: de benutting van het genetisch potentieel van planten en dieren, een transparantere agrovoedingsketen, de maatschappelijke opwaardering van voeding, het verder ontwikkelen van multifunctionele landbouw en de optimalisatie van productiefactoren zoals arbeid, kapitaal, kennis en land.

Hoewel Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche bij wijze van kritische noot een oproep deed aan de academische wereld om ook de discussie rond bio- en gentechnologie niet uit de weg te gaan, bleek uit het aansluitend panelgesprek dat het Witboek vooral een betere samenwerking tussen de verschillende onderzoeksactoren teweeggebracht had. Dit moet de kennis over landbouw nog beter laten doorstromen, luidde het engagement van de onderzoekers.

 

 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek