header.home link

Belgische boeren dorsen 2,9 miljoen ton graan en maïs

18 september 2012
Ondanks een zes procent groter graanareaal in België, komt de graanopbrengst (inclusief korrelmaïs) met 2,9 miljoen ton ongeveer op hetzelfde niveau uit als vorig jaar. Synagra gaat uit van een opbrengstverlies van 10 à 15 procent tegenover het gemiddelde productieniveau. Voor de maïs die nog gedorst moet worden, raamt Synagra het opbrengstverlies op minimaal 15 procent.
Lees meer over:

Ondanks een zes procent groter graanareaal in België, komt de graanopbrengst (inclusief korrelmaïs) met 2,9 miljoen ton ongeveer op hetzelfde niveau uit als vorig jaar. Beroepsvereniging Synagra gaat uit van een opbrengstverlies van 10 à 15 procent tegenover het gemiddelde productieniveau. Voor de maïs die nog gedorst moet worden, raamt de graanhandel het opbrengstverlies op minimaal 15 procent.

Algemeen werden bij de graanoogst opbrengstverliezen van 10 à 15 procent opgetekend tegenover het gemiddelde productieniveau. Zowel kwantitatief als kwalitatief zijn er regionaal grote verschillen. Aan de hand van de areaalaangiftes voor België berekende Synagra dat dit seizoen 2,9 miljoen ton granen en korrelmaïs geoogst worden. “Ondanks een stijging van het totale areaal met 22.000 ha (waarvan 17.000 hectare in Vlaanderen) bereiken we ongeveer dezelfde productie als bij de oogst van 2011. Dit jaar verliep de oogst relatief vlot, al werd er wel te vroeg gestart met dorsen”, zegt Jean Maertens, voorzitter van de beroepsvereniging van de Belgische graanhandelaars.

Voor winter- en zomertarwe raamt Synagra de totale opbrengst op 1,71 miljoen ton, tegenover 1,66 miljoen ton vorig jaar. Bij gerst is er een stijging met 50.000 ton naar 392.000 ton. De productievoorspelling voor dorsmaïs is minder rooskleurig: er is minder uitgezaaid, de opbrengst valt tegen en Synagra houdt er rekening mee dat veehouders dorsmaïs zullen inkuilen in regio’s waar de ruwvoederproductie tegenvalt. De verwachte productiedaling van 135.000 ton houdt daar zelfs nog geen rekening mee.

De kwaliteit van het graan laat het door de vochtige weersomstandigheden tijdens de maanden mei, juni en juli afweten. “Er zijn ernstige problemen met het hectolitergewicht en valgetal van Hagberg. Ook het eiwitgehalte ligt iets lager dan gewoonlijk, ondanks de lagere opbrengsten”, verduidelijkt Maertens. Boeren die bij de uitzaai opteerden voor baktarwe, zijn vooral in Wallonië geconfronteerd met de afkeuring van partijen tot voedertarwe. De contaminatie door mycotoxines (natuurlijke gifstoffen, nvdr.) is iets hoger dan verleden jaar maar nog altijd minimaal. “Waakzaamheid blijft echter geboden voor het gestockeerde graan”, waarschuwt Maertens.

Het areaal koolzaad nam met 650 hectare toe (+5%), maar de topopbrengsten van vorig jaar worden niet gehaald zodat de productie op 46.500 ton uitkomt. Dat is 17.000 ton minder dan in 2011.

Meer info: Raming Belgische graanoogst

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek