header.home link

43 miljoen hectare in Europa kwetsbaar voor erosie

5 december 2022

Een nieuwe studie, waaraan ook onderzoekers van KU Leuven meewerkten, toont hoeveel akkerland er in Europa gevoelig is voor erosie. Door de klimaatverandering wordt de strijd tegen erosie nog urgenter.

Lees meer over:

De nieuwe studie baseert zich op meerdere modellen waardoor de impact van verschillende bronnen van erosie kan nagegaan worden. Het gaat dan niet alleen om watererosie, maar ook erosieverliezen door wind, te veel bodembewerking of door de oogst van wortel- en knolgewassen. De onderzoekers schatten dat zo’n 43 miljoen hectare in de EU kwetsbaar zijn op een totaal van zo’n 110 miljoen hectare akkerland. Daarvan zou iets meer dan een derde kwetsbaar zijn voor twee verschillende oorzaken van erosie en iets minder dan 1 miljoen hectare kwetsbaar voor drie oorzaken of meer.

De analyse werd uitgevoerd door wetenschappers van de Joint Research Center van de Europese Commissie en de EU Soil Observatory Working Group en is gepubliceerd in Nature Sustainability. Op Europees niveau blijft watererosie de belangrijkste driver van bodemverliezen: in volume gaat het om 51 procent van erosie, terwijl het in termen van oppervlakte gaat over zo’n 57 procent van het kwetsbare areaal. Via watererosie spoelt jaarlijks 1 centimeter bodem weg op een areaal dat twee keer zo groot is als het oppervlakte van België.

De tweede belangrijkste oorzaak van erosie is overmatige bodembewerking met een aandeel van 36 procent in het totaal volume. Daarna zijn erosie door wind en de oogstverliezen de belangrijkste oorzaken. Een goeie bodemgezondheid is de basis van het functioneren van de landbouw, maar ook van natuurlijke ecosystemen. Erosie bedreigt verschillende functies van de bodem: het gaan dan zowel over de structuur, de biologie, het waterbergend vermogen en een verlies van nutriënten en organische stof.

Op basis van de modellen schat de EU dat maatregelen binnen het GLB voor bodembescherming sinds 2016 erin geslaagd zijn om een vijfde van de potentiële watererosie te vermijden, voor erosie door ploegen gaat het zelfs om een kwart minder verliezen. Toch blijft waakzaamheid geboden: door de klimaatverandering verwachten de onderzoekers dat de hydrologische cycli heviger gaan worden met grotere impact op bodemerosie.

Bron: Nature

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek