header.home link

18 miljoen euro voor klimaatmaatregelen op land- en tuinbouwbedrijven

14 oktober 2021

Via het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de overheid land- en tuinbouwers aanmoedigen om te investeren in klimaatmaatregelen. Samenwerkingsprojecten rond water en droogte, duurzame energie en circulaire economie, ondernemerschap, digitalisering en innovatie komen in aanmerking voor steun.

Lees meer over:

Een budget van 18 miljoen euro moet land- en tuinbouwers aanzetten om het ingeslagen pad naar een meer duurzame bedrijfsvoering verder te zetten. “Wie landbouwbedrijven vandaag bezoekt, ontdekt al heel veel nieuwe technologieën. Via dit relanceplan willen we landbouwers stimuleren om nog meer initiatieven te nemen”, zegt Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V). Volgens haar kan deze projectoproep land- en tuinbouwers helpen om verder te kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering. “Dat is in het belang van ons allemaal”, benadrukt ze. Door te focussen op water en droogte en voeding en duurzame energie past deze projectoproep in de Blue Deal van de Vlaamse regering.

Er zijn drie concrete oproepen waarbinnen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen landbouwers en partners binnen en buiten de landbouw zich kunnen aanmelden. In het kader van de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 is 4 miljoen euro vrijgemaakt. Initiatieven die de realisatie van een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening stimuleren, komen in aanmerking voor steun. Het uitbouwen van eiwitketen staat hierbij voorop, van producent tot consument. De voorstellen moeten zowel ecologisch als economisch duurzaam zijn. “En wie samenwerkt, heeft een voetje voor”, legt minister Crevits uit.

Voor het hergebruik van restwater wordt een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken. Binnen deze oproep komen projecten in aanmerking die te maken hebben met uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende drinkwaterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. “De gekozen projecten moeten niet alleen de landbouw wapenen tegen droogte, maar ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid garanderen”, klinkt het.

Voorstellen die samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector versterken, kunnen rekenen op een budget van 4 miljoen euro. Het gaat dan om samenwerkingen van landbouwers met ketenpartners, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties, technologieleveranciers, adviesdiensten en lokale of provinciale besturen. “In deze oproep wordt gewerkt rond marktgerichtheid en het verbeteren van de positie van de land- en tuinbouwers in de voedingsketen”, is te horen. “Ook hier zijn we op zoek naar oplossingen voor de water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen. Projecten rond digitalisering zijn eveneens mogelijk.”

Innovatieve projecten kunnen nog ingediend worden tot en met 15 december. Alle informatie over de projectoproep is terug te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek